Otwarte strefy rekreacji w gminie Michałowice

Region

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej dało możliwość pozyskiwaniawielu dotacji i dofinansowań na rozmaite przedsięwzięcia. Dzięki różnorodnym mechanizmom finansowym możliwe jest promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku. Z grantów przeznaczonych na sport i rekreację skorzystała gmina Michałowice.

Długie oczekiwanie na decyzję

Pozyskanie środków na budowę stref rekreacji trwało bardzo długo. Jak wyznaje wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, dokumenty aplikacyjne zostały złożone już w 2007 roku. Niestety komisja oceniająca wnioski umieściła projekt budowy tych stref na liście rezerwowej. Dopiero w lutym 2009 roku dofinansowanie zostało przydzielone dla tej inwestycji.

Otwarte strefy rekreacji

„Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji” – pod taka nazwą kryje się budowa aż czterech stref przeznaczonych do wypoczynku, rekreacji i sportu. Cały projekt podzielony jest na dwie części. Pierwszą z nich jest część inwestycyjna, która obejmuje budowę infrastruktury rekreacyjnej na terenie parku w Michałowicach, przy Zalewie w Komorowie, przy ulicy Kolejowej również w Komorowie oraz w Regułach. Kolejnym etapem jest część nie inwestycyjna projektu, która polega na prowadzeniu szeregu badań oraz zajęć korekcyjnych i sportowych dla dzieci oraz młodzieży. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 311 798 euro. Gminie Michałowice udało się pozyskać cześć środków z funduszy unijnych, a dokładnie z Mechanizmu Finansowego EOG, w wysokości 1 890 820 euro.

Mechanizm EOG – co to takiego

Mechanizm finansowy EOG to jeden z dwóch instrumentów, dzięki któremu kraje takie jak Polska otrzymują bezzwrotną pomoc finansową. Członkami – darczyńcami w tym wypadku są trzy europejskie kraje – Norwegia, Islandia i Lichtenstein.

Główna cześć inwestycji strefy rekreacyjne

Strefy rekreacyjne powstaną w czterech miejscach na terenie gminy Michałowice. Będą to tereny przeznaczone do spacerów i chwili relaksu. Głównym celem ich stworzenia jest jednak zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Pierwsza strefa usytuowana będzie w Michałowicach między ulicami 11-tego Listopada, Szkolną i Rynkową. Obecnie jest tam pusty plac, ale już niedługo mieszkańcy będą mogli korzystać z placu głównego z fontanną, placu zabaw dla dzieci z wieloelementowym zestawem do zabaw, dynamicznym zestawem sprawnościowym oraz skateparku. Dodatkowo teren zostanie odpowiednio oświetlony i wyposażony m.in. w stojaki dla rowerów. Ponadto zaplanowane są liczne nasadzenia drzew, krzewów i innych roślin.

Kolejna strefa tym razem rekreacyjno-sportowa powstanie w Regułach przy ulicy Wiejskiej. Tu stworzony zostanie plac zabaw dla maluchów oraz oddzielny sektor dla dzieci starszych. Ponadto wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej. Rewitalizacji zostanie poddana już istniejąca zieleń, planowane są kolejne nasadzenia. Również i w tym miejscu zostaną zlokalizowane drobne formy architektoniczne i oświetlenia.

Aż dwie strefy rekreacyjne powstaną na terenie Komorowa. Pierwsza z nich usytuowana zostanie między ulicą Kolejową a torami WKD, kolejna powstanie na terenie Komorowa Wsi przy ulicy Głównej nad zalewem. Obszar przy ulicy Kolejowej zostanie wyposażony w dwa place zabaw, skatepark oraz ponad 4-metrowa przeplotnię. W strefie rekreacji przy ul. Głównej powstanie plac zabaw dla najmłodszych, kolejny dla dzieci starszych oraz strefa rekreacji dla dorosłych ze stolikami do gry w szachy oraz stołem do ping-ponga. Dodatkowo w parku powstanie skatepark. Ponadto w tej strefie zbudowana zostanie altana oraz mostek. Całość uzupełnią ławeczki i oświetlenie.

Inwestycja w zdrowie

Cześć pieniędzy z dofinansowania została przeznaczona na badania kwalifikujące i kontrolne, diagnozę wad postawy oraz zajęcia korekcyjne i rehabilitacyjne dla dzieci. Łącznie przebadano grupę 1513 osób w wieku od 4 do 14 lat. Rodzice uczestniczących w akcji dzieci musieli wyrazić pisemną zgodę na badania. Następnie otrzymali szczegółowe wyniki tych badań wraz z konsultacją lekarską i zaleceniami do ewentualnych zajęć korekcyjnych. Obecnie w ramach projektu prowadzone są zajęcia korekcyjne, rehabilitacyjne oraz sportowe i rekreacyjne, do końca 2009 roku odbyło się ponad 2000 godzin zajęć. Dodatkowo dzięki projektowi odbywa się szereg szkoleń dla rodziców z zakresu dietetyki oraz rehabilitacji wad postawy.

Ważne terminy inwestycyjne

W sierpniu ubiegłego roku udało się na drodze przetargu nieograniczonego wyłonić wykonawcę projektu. Zakończenie budowy czterech stref rekreacyjnych planowane jest na 15.11.2010 r. Cały projekt ma zostać rozliczony do 31 marca 2011 roku. Po zakończeniu budowy finansowanie działania tych stref oraz wszelkie koszty prac remontowych i modernizacyjnych pokrywać będzie Gmina Michałowice.

Otwarte strefy rekreacyjne będą miały charakter ogólnodostępny i otwarty. Korzystanie z nich będzie nieodpłatne.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.