Światowy Dzień Zdrowia – Człowiek i miasto

Region

Od blisko 60 lat pod przewodnictwem Word Health Organization odbywa się światowy dzień zdrowia. Za każdym razem temu przedsięwzięciu patronuje inny cel, w tym roku myślą przewodnią obchodów jest hasło „Człowiek i miasto”.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia skupiać się będą na problematyce związanej z postępującą urbanizacją, a co za tym idzie z problemami zdrowotnymi z niej wynikającymi. Według statystyk opracowanych przez WHO wynika, że już w 2007 roku blisko 50% ludzi zamieszkuje tereny miejskie, w 2030 zgodnie z prognozami w mieście mieszkać będzie już, co 6 osoba.

Zwiększenie ilości osób zamieszkujących tereny miejskie, oznacza również konieczność rozbudowy miast. To ma ogromy wpływ na otaczające nas środowisko naturalne i jego niszczenie. Większa liczba mieszkańców oznacza zmniejszenie ilości wody pitnej, wzrost liczby wypadków oraz przemocy. Zwiększenie stopnia zachorowalności na choroby niezakaźne związane z czynnikami ryzyka jak: palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, brak aktywności fizycznej czy nieodpowiedni sposób odżywiania się.

WHO chce zaznaczyć, jak ważne jest odpowiednie planowanie urbanistyczne skupione na zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców czy przystosowanie miast do potrzeb ludzi ze wszystkich grup wiekowych.

Kampania związana z obchodami Światowego Dnia Zdrowia będzie prowadzona na całym świecie w dniach 7-11 kwietnia. Promocja tego przedsięwzięcia odbywa się również za pomocą portali społecznościowych takich jak youtube, facebook czy flickr.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.