Pruszków: zmiany rejonizacji w szkołach

Region

Na czwartkowej sesji Rady Miasta Pruszkowa podjęto uchwały, które korygują obwody dwóch szkół gimnazjalnych. Zmiany dotyczą gimnazjum nr 1 i gimnazjum nr 3.

Sprawy szkolnictwa zdominowały porządek obrad sesji Rady Miasta. Głosowanie jednak przebiegło sprawnie. Przy jednomyślności radnych podjęto uchwały, które ustalają nowy przebieg granic obwodów dwóch gimnazjów na terenie Pruszkowa.

Przyczyny zmian tkwią w przejęciu przez miasto „jedynki”, która od kilku lat była w gestii władz powiatu. Po ogólnopolskiej reformie szkolnictwa w 1999 roku gimnazja trafiły pod skrzydła gmin. Gimnazjum nr 1 ulokowano w domu katechetycznym przy ul. Helenowskiej (na zdjęciu). Ze względu jednak na złe warunki lokalowe jednostkę postanowiono przekazać pod kuratelę powiatu. Ten zobowiązany był do ulokowania szkoły w budynku przy ul. Daszyńskiego, gdzie mieści się liceum im. Tomasza Zana.

Do przenosin gimnazjalistów ostatecznie nie doszło. Zmiany „na papierze” spowodowały jednak, że osoby mieszkające bliżej ul. Daszyńskiego według rejonizacji przypisane były do gimnazjum na osiedlu Staszica. W ubiegłym roku „jedynka” wróciła pod skrzydła miasta, a teraz unormowano sprawę rejonizacji.

W związku ze zmianą granic obwodu gimnazjum nr 1, musiały zajść również zmiany obwodu gimnazjum nr 3 przy Al. Wojska Polskiego.

Podczas czwartkowej sesji do obwodów kilku szkół podstawowych dopisano ulice, które powstały w ostatnich trzech latach. W związku z budową nowego przedszkola przy ul. Antka zmodyfikowano również plan sieci publicznych przedszkoli.

Granice obwodu dla gimnazjum nr 1 przy ul. Helenowskiej:

Od północy granicę stanowi ul. Akacjowa i część ul. Powstańców, od wschodu ul. Plantowa, od południa część Wojska Polskiego, a od zachodu Działkowa do skrzyżowania z Akacjową.

Granice obwodu dla gimnazjum nr 3 przy Al. Wojska Polskiego:

Od północy granicę stanowi linia kolejowa Warszawa – Skierniewice do kładki przy stacji PKP i ul. Kościuszki do ul. Prusa. Od wschodu granica obwodu biegnie częścią ul. Prusa, dalej fragmentem Ceramicznej, Komorowskiej do Brzozowej. Od południa granicę wytycza ul. Brzozowa, a od zachodu część Al. Wojska Polskiego, następnie Plantowa, Powstańców, Akacjowa i północny odcinek Działkowej.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.