Pruszków liderem zarządzania?

Region

Pruszków zakwalifikował się do finału konkursu „Samorządowy LiderZarządzania 2010 – usługi techniczne”. Podczas posiedzenia Komisji Konkursowej złożonej z ekspertów 14 kwietnia br. w Poznaniu wyłoniono 35 finalistów tegorocznej edycji konkursu.

„Samorządowy Lider Zarządzania ” – to konkurs, w którym nagradza się przedsiębiorczość jednostek administracji samorządowej, stosowanie innowacyjnych rozwiązań,  opracowanie i przystosowanie do własnych warunków rozwiązań stosowanych przez władze europejskich miast i gmin.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 61 praktyk w czterech dziedzinach: gospodarka komunalna (gospodarka wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadami, energetyka i ciepłownictwo, zieleń), komunalna gospodarka mieszkaniowa, transport i ochrona zdrowia. Ocenie poddano 25 wniosków zgłoszonych przez 17 dużych miast, 10 przez 9 małych i średnich miast, 14 zgłoszeń w kategorii powiaty (z 12 powiatów) i 12 w kategorii gminy wiejskie (z 10 gmin).

W gronie finalistów, którzy zostali zakwalifikowani do drugiej tury oceny, znalazło się 11 projektów zgłoszonych przez miasta na prawach powiatu, 8 projektów powiatów ziemskich, 8 z miast małych i średnich oraz 8 z gmin wiejskich. Wśród finalistów jest 11 członków Związku Miast Polskich.

Pruszków jako jedyne miasto z naszego regionu zakwalifikował się do finału konkursu z projektem „Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych na terenie miasta Pruszkowa” w kategorii Miasta na prawach powiatu – Gospodarka komunalna.

Wizytacje w gminach, miastach i powiatach zakwalifikowanych do finału rozpoczęły się 19 kwietnia, a zakończą 14 maja. Wybór laureatów konkursu nastąpi 31 maja, a ogłoszenie wyników odbędzie się 22 czerwca br. w trakcie konferencji w Senacie RP w Warszawie.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.