Powiat zapłaci uczniowi nawet 4000 zł

Region

Uchwała rady powiatu pruszkowskiego przyjęta, co warto podkreślić, przez radnych jednogłośnie, ustaliła zasady udzielania stypendiów starosty pruszkowskiego dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pruszkowski.

Stypendia starosty pruszkowskiego przyznawane będą uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce, za wyniki sportowe oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane będzie uczniom, którzy w roku szkolnym osiągnęli średnią ocen co najmniej: w przypadku gimnazjum 5,0, w szkołach ponadgimnazjalnych 4,75.

Uczniowie powinni dodatkowo wykazać się wzorową oceną z zachowania oraz spełniać dwa z trzech kryteriów: wykazywać szczególne zainteresowania (wyrażone ocena celującą) w przedmiotach humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych lub artystycznych; reprezentować szkołę w ponadpowiatowych konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych, uzyskując co najmniej status finalisty; działać aktywnie w szkolnych lub pozaszkolnych organizacjach społecznych.

Stypendia za wyniki sportowe dotyczą uczniów, którzy w zawodach sportowych o zasięgu ponadwojewódzkim zajęli I, II lub III miejsca. Podobne kryteria stosuje się za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. W tym przypadku stypendium przyznaje się uczniom, którzy w konkursach o zasięgu ponadwojewodzkim zajęli I, II, III miejsca.

Kandydatów do stypendium Starosty wyłaniają Rady Pedagogiczne poszczególnych szkół a wnioski o przyznanie stypendium składają ich dyrektorzy do 15 czerwca każdego roku szkolnego. Stypendium przyznawane jest jednorazowo i wypłacane będzie po zakończeniu każdego roku szkolnego.

Wysokość stypendium:

Za wyniki w nauce: 3 000 zł
Za wyniki sportowe oraz w dziedzinie kultury i sztuki: 4000, 3000 i 2000 zł (odpowiednio za zajęcie I, II, lub III miejsca)

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.

Grill gazowy