Nowy oddział w Szpitalu Tworkowskim

Region

W dniu 29 stycznia 2010 roku nastąpi otwarcie innowacyjnego OddziałuPsychiatrii Konsultacyjnej Szpitala Tworkowskiego. Nowa jednostka będzie ukierunkowana na diagnostykę i leczenie pacjentów, u których występują złożone problemy zdrowotne.

Oddział Psychiatrii Konsultacyjnej będzie jedyną tego typu placówką w Polsce. Jednostka umożliwi interdyscyplinarne podejście do pacjentów, oferując wsparcie psychiatryczne osobom ze schorzeniami kardiologicznymi, diabetologicznymi, ginekologiczno-położniczymi, neurologicznymi i innymi chorobami psychosomatycznymi.

Depresje, zespoły lękowe, reakcje na stres i uzależnienia komplikują leczenie chorób somatycznych i osłabiają jego skutki. Kompleksowe podejście do pacjenta, uzupełnienie terapii farmakologicznej o pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną przyspieszy rekonwalescencję chorego i skróci czas jego pobytu w szpitalu. Oddział Psychiatrii Konsultacyjnej będzie stanowić część Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na skutek poważnej choroby – onkologicznej czy kardiologicznej pacjenci często popadają w stany depresyjne, frustrację, apatię. To co najtrudniejsze to osamotnienie w konfrontacji z chorobą. Dlatego tak ważne jest, aby prowadzone leczenie uwzględniało pomoc psychiatryczną, którą zaoferuje nowo otwarty oddział, mówi prof. Bartosz Łoza, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Tworkowskiego i kierownik Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nawet najlepsze Kliniki mają dużą liczbę chorych, u których wydaje się, że „zrobiono wszystko”, a jednak poprawa nie następuje. To dla tych osób powstaje nowy oddział.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.