Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Pruszków

Czerwiec to miesiąc, w którym jednostki samorządowe podsumowują poprzedni rok i udzielają zarządom absolutorium i wotum zaufania. Tak też się stało na ostatniej Sesji Rady Powiatu.

Pierwszą część XLVI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego wypełniła prezentacja i omówienie Raportu o stanie Powiatu Pruszkowskiego za 2021 rok. Przedstawił go Starosta Pruszkowski, Krzysztof Rymuza. W wyniku debaty dokument uzyskał pozytywną ocenę Radnych, a co za tym idzie – Rada udzieliła Zarządowi wotum zaufania.

Drugą część Sesji zajęło przestawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także sprawozdania finansowego za 2021 rok. Dodatkowo zaprezentowana została informacja o stanie mienia Powiatu i stanowisko Komisji Rewizyjnej. Wszystkie dokumenty potwierdziły pozytywną ocenę gospodarowania finansami przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego. Dzięki temu Zarząd otrzymał absolutorium stosunkiem głosów: 18 „za” do 8 „przeciw”.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2021 kształtowało się następująco: dochody wyniosły 243 657 412,64 zł, tj. 111,74% planu, a wydatki 222 017 269,00 zł, tj. 95,67 % planu. Wynik budżetu roku 2021 stanowił nadwyżkę w wysokości 21,64 mln zł i był wyższy od wyniku roku ubiegłego o 78,98%, tj. o 17,12 mln zł – czytamy na stronie Powiatu Pruszkowskiego.

Powiat Pruszkowski posiada bardzo dużą samodzielność finansową, a podejmowane przez Zarząd i Radnych Powiatu Pruszkowskiego trafne decyzje ekonomiczne skutkują powiększaniem majątku i zwiększaniem możliwości inwestycyjnych – podkreśla Starosta Pruszkowski, Krzysztof Rymuza. Starosta podziękował Radnym za poparcie i okazane zaufanie. Podziękowania skierował także do pracowników urzędu. W 2021 roku polskie samorządy spotkały się z szeregiem ograniczeń – gospodarczych i społecznych – które były efektem walki z koronawirusem. Trudności zostały pokonane, a dowodem na to jest zajęcie drugiego miejsca (spośród 314 powiatów ziemskich) w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Z treścią raportu możecie zapoznać się tutaj.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.

Komentarze 1

Jedna odpowiedź do “Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Pruszkowskiego”

  1. paca pisze:

    Jest dobrze. Nawet bardzo dobrze. A będzie jeszcze lepiej.
    Któż może ocenić samorządowców rzetelniej niż oni sami ? Teraz wypada nagrodzić tych co zasłuzyli czyli siebie samych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły