Więcej sportu dla samorządów

Region

Możliwość finansowania bieżącej działalności klubów sportowych przez samorządy – zakłada ustawa o sporcie uchwalona przez Sejm.

Nowa ustawa, która ma wejść w życie we wrześniu, zastąpi dwie obecnie obowiązujące ustawy: o sporcie kwalifikowanym i o kulturze fizycznej.

Ustawa wzmacnia pozycję klubów sportowych m.in. poprzez możliwość finansowania ich bieżącej działalności przez samorządy, które będą mogły być udziałowcami. Do tej pory nie było takiej możliwości.

Natomiast – jak podkreślił minister sportu Adam Giersz – związki sportowe powinny być finansowane na ogólnych zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem dotyczącym polskich związków sportowych. – W zakresie tej ustawy wyłączamy je z otwartego konkursu ofert – podkreślił Giersz.

Giersz poinformował również, że została rozszerzona formuła działalności klubów sportowych. Kluby sportowe mogą działać w każdej formie prawnej, również jako spółka z .o.o. i jako spółka akcyjna.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.