VI sesja rady gminy Brwinów

Region

Prawie 40 mln zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej weźmie gmina Brwinów na poprawienie płynności finansowej w związku realizacją programu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminie Brwinów”. Podczas VI sesji rady 6 kwietnia podjęto uchwałę o zaciągnięciu pożyczki i dokonano w związku z tym niezbędnych zmian w budżecie gminy.

Na realizację programu „Czyste życie” gmina Brwinów otrzymała dotację z funduszy unijnych. Jednak wypłata tych pieniędzy nie następuje od razu. Po to, by zapewnić sobie płynność finansową podczas realizacji kolejnych etapów, gmina musi pożyczyć ok. 39,5 mln zł z WFOŚiGW. Po uzyskaniu refundacji z funduszy UE, pożyczka zostanie spłacona w ciągu 14 dni.

Podczas VI sesji rani przegłosowali także zmiany w statucie gminy. Dotyczą one ujednolicenia oficjalnych nazw urzędu gminy i stanowiska burmistrza. Do tej pory było bowiem tak, że w statucie gminy występowały nazwy „Urząd Miejski w Brwinowie” i „burmistrz Brwinowa”, zaś w szyldzie na ratuszu widniała nazwa „Urząd Gminy Brwinów”, a burmistrz używał tytułu „burmistrz gminy Brwinów”. Po to, by ujednolicić zapisy, zmieniono oficjalne nazewnictwo w statucie na: „Urząd Gminy Brwinów” i „burmistrz gminy Brwinów”.
Radni uchwalili także wprowadzenie załącznika do statutu. Dotyczy on regulaminu wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brwinowie i staje się integralną częścią statutu gminy.

Rada uchwaliła też „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Brwinów na lata 2011–2013”, przyjęła „Plan Odnowy Miejscowości Owczarnia”, przegłosowała zmiany granic okręgów wyborczych na terenie gminy i zgodziła się na udzielenie pomocy finansowej powiatowi pruszkowskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w drodze powiatowej nr 3109W w Owczarni (ul. Książenickiej na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Małej). Dokonano także drobnych poprawek w budżecie gminy.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.