Sieć wodociągów wychodzi poza centrum

Region

Z danych statystycznych gminy wynika, że 84 proc. gospodarstw w gminie jest już podłączona do sieci wodociągowej, a 83 proc. do kanalizacji sanitarnej. Niebawem bilans poprawi się, ponieważ przygotowywane są kolejne inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne.

Wiadomość o planach budowy sieci wodociągowej we wsi Laszczki w gminie Raszyn z pewnością cieszy mieszkańców. Wójt w obwieszczeniu zamieszczonym na stronie internetowej gminy zawiadomił, że jest już projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji tej inwestycji. Został on uzgodniony z powiatem pruszkowskim i samorządem woj. mazowieckiego. Zgodnie z procedurą, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w sprawie planowanej inwestycji we wsi Laszczki można składać do 25 marca. Jeżeli takich nie będzie, gmina przystąpi do wykonania projektu sieci wodociągowej. Zastępca wójta Mirosław Chmielewski informuje, że jest to zawsze najdłuższy proces.

– Wykonanie projektu sieci wodociągowej niezależnie od tego, czy jest to uliczka o długości 50 m, czy 500 m, zabiera dużo czasu. Średnio jest on pięciokrotnie dłuższy niż wykonanie samej inwestycji. W tym przypadku obwarowania własnościowe są stosunkowo proste. Dlatego przewiduję, że etap wykonania projektu nie będzie trwał dłużej, niż rok. Prace budowlane powinny zająć około półtora miesiąca – mówi wicewójt. Informuje jednocześnie, że jeśli chodzi o sieć wodociągową w gminie, to zostają jeszcze do podłączenia odbiorcy położeni poza ścisłym centrum gminy, tak jak wieś Laszczki. – Do inwestycji wodociągowych zostają fragmentaryczne odcinki gminy, m.in. w części Janek, Sękocina i bocznych uliczkach w Ładach czy Dawidach oraz w rejonach, które na bieżąco będą się rozwijały. Będziemy je wykonywać w miarę zapotrzebowania mieszkańców na wodociągi gminne – dodaje Mirosław Chmielewski.

Jednocześnie gmina rozwija sieć kanalizacyjną. Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Dawidy.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.