29 listopada odbyła się uroczystość wręczenia promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Pieniądze będą przeznaczone na zakup sprzętu pomocnego przy szkoleniach młodych strażaków.

Promesy otrzymały MDP z Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów: pruszkowskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego i otwockiego. Uroczystość ich wręczenia odbyła się w Komendzie Powiatowej PSP w Pruszkowie.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku st. bryg. Jarosławowi Piotrowskiemu – Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, a następnie wprowadzony został poczet sztandarowy Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie oraz odegrany i odśpiewany hymn państwowy – relacjonuje str. Arkadiusz Malik z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Gwoździem programu było wręczenie promes MDP z poszczególnych OSP oraz przemówienia zaproszonych gości. Podkreślali oni, że młodzież w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych doskonale wpływa na rozwój OSP i zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Promesy zostaną przeznaczone na zakup nowego sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego i sprzętu teleinformatycznego. Wszystko to będzie wykorzystane w procesie szkolenia członków drużyn MDP.

W uroczystości udział wzięli m. in.: Poseł na Sejm RP Pan Zdzisław Sipiera, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Michał Prószyński, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Pan Łukasz Kudlicki, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Piotrowski oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.