Wspólne przedsięwzięcie MSHM i Wydziału Archeologii UW

Pruszków

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy w Pruszkowie podpisało umowę współpracy z Wydziałem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Instytucje wspólnie będą prowadzić projekt naukowy.

Muzeum współpracuje z Wydziałem Archeologicznym od wielu lat. Teraz obie jednostki rozpoczynają wspólny projekt badawczy. Jego celem są badania naukowe nad ludnością zamieszkującą ziemie zachodniego Mazowsza u schyłku starożytności i jej wpływu na środowisko naturalne.

Jest to przedsięwzięcie o charakterze naukowo-edukacyjnym jakiego dotychczas w regionie nie prowadzono. Będzie obejmować m.in. badania archeologiczne, przyrodnicze, fizyko-chemiczne, GIS. Jego integralną częścią będą coroczne badania wykopaliskowe na kompleksie osadniczym (osada hutnicza i towarzyszące je cmentarzysko) w Zaborowie, gm. Leszno – najlepiej zachowanym zespole, o wyjątkowym potencjale naukowym.

Współpraca miedzy obiema instytucjami będzie miała charakter partnerski. MSHM zapewni m. in. wiedzę odnośnie dotychczasowych badań archeologicznych prowadzonych na terenie Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego; tzw. know-how prowadzenia badań wykopaliskowych na stanowiskach z piecami hutniczymi; fachową opiekę nad odkrytymi zabytkami; promocję projektu wśród mieszkańców Mazowsza m. in. poprzez działania edukacyjne na terenie Pruszkowa. Wydział Archeologii zaś m. in. dostęp do specjalistów z niemal wszystkich gałęzi nauki; promocję Mazowieckiego Centrum Metalurgiczne, a także samego MSHM i Pruszkowa, w różnych europejskich ośrodkach naukowych. Partnerstwo między instytucją kultury a instytucją naukową umożliwi dostęp do programów grantowych, które ze względu na statut prowadzonej działalności były dotychczas niedostępne dla jednej, bądź drugiej strony.

Inf. Pras.

Byłeś na koncercie i imprezie. Zrobiłeś fajne zdjęcie na pikniku. Nagrałeś ciekawy film na wystawie? Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.

Komentarze 1

Jedna odpowiedź do “Wspólne przedsięwzięcie MSHM i Wydziału Archeologii UW”

  1. parzniewianin pisze:

    W Parzniewie przy przebudowie ul.Głównej znależli nadlewki z odlewni w ZM Ursus. był giedyś wywożony popiół z tej odleni do wyrównania drogi w czasach gdy nie był asfaltu. „Naukowcy ” ogłosili sensację i wstrzymali na tydzień roboty. Grzebali 20-30 cm wgłąb. Dymarki które na tym ternie zostały znalezione przy budowie kolektora kanalizacyjnego były na głębokości ok.2,5 m. Można palić głupa za panstwowe pieniądze. Można!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły