Koleje Mazowieckie zaskarżą wyrok KIO

Region

Zarząd Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (Spółka KM) pozapoznaniu się z analizami prawnymi wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w sprawie unieważnienia czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 16 szt. nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) podjął decyzję o złożeniu skargi na przedmiotowy wyrok KIO za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie, Warszawa-Praga.

Podstawą złożenia skargi jest błędne ustalenie, że cena najkorzystniejszej oferty (złożonej przez Stadler Bussnang AG) nie przekracza kwoty przeznaczonej przez Spółkę KM na realizację zamówienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in.: ustawa o VAT, Wspólnotowy Kodeks Celny) podmioty dokonujące importu (w tym przypadku Spółka KM) są zobowiązane nie tylko do obliczenia i wykazania podatku VAT wynikającego z dokonanego importu towarów, ale także do faktycznego zapłacenia tego podatku w urzędzie celnym. Zatem Spółka KM zostanie obciążona podatkiem VAT z tytułu importu towarów ze Szwajcarii, który będzie musiała fizycznie wpłacić do urzędu celnego.

W związku z powyższym, gdyby Spółka KM zdecydowała się na podpisanie umowy ze Stadler Bussnang AG, musiałaby dysponować środkami finansowymi na zapłatę za dostawę 16 szt. EZT w wysokości 93 500 800 euro, w tym 16 860 800 euro na zapłatę podatku VAT z tytułu importowanych towarów. Tymczasem Spółka KM na realizację zamówienia przeznaczyła kwotę 79 233 149,06 euro brutto. Oznacza to, że na realizację przedmiotowego zamówienia Spółka KM musiałaby posiadać dodatkowe środki finansowe w wysokości ok. 50 000 000 zł w zależności od bieżącego kursu euro.

Zarząd Spółki KM podkreśla, że decyzja o wniesieniu skargi na wyrok KIO nie była łatwą decyzją w kontekście odłożenia w czasie dostawy 16 szt. EZT, które są niezbędne do zaspokojenia potrzeb transportowych mieszkańców Mazowsza. Zarząd Spółki KM nie mógł podjąć innej decyzji ze względu na brak środków finansowych na realizację zamówienia zgodnie z wyrokiem KIO. Niemniej jednak mamy nadzieję, że mimo podjętych kroków prawnych, 16 szt. EZT zgodnie z założeniami pojawi się na mazowieckich torach przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.