Dyżury pruszkowskich przedszkoli

Pruszków

Miasto Pruszków opublikowało informację o placówkach, które będą pełnić dyżury wakacyjne. Wnioski można już składać w macierzystych przedszkolach.

Wakacje to często newralgiczny czas, zwłaszcza dla rodziców – wówczas przedszkola mają dłuższą przerwę. Ponieważ nie wszyscy mają możliwość zorganizowania opieki nad dzieckiem w tym okresie, niektóre placówki będą pełnić wakacyjne dyżury.

Dyżury te są podzielone na cztery 2-tygodniowe turnusy: 3-14 i 17-28 lipca oraz 31 lipca-11 sierpnia i 14-28 sierpnia. Harmonogram prezentujemy poniżej:

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur będą dostępne w placówkach macierzystych, a także na stronach internetowych oraz na platformie 4Parents. Wypełniony dokument należy złożyć w wyznaczonym miejscu w przedszkolu w terminie 6-17 lutego 2023 roku.

Rodzic może zapisać dziecko na więcej niż jeden turnus. We wniosku należy wpisać numer przedszkola dyżurującego, do którego dziecko miałoby uczęszczać podczas dyżuru – jednak należy pamiętać, że jest to traktowane jako propozycja. Ostateczną decyzję o wskazaniu placówki, do której dziecko przypisano na czas dyżuru rodzice otrzymają do 28 lutego w macierzystym przedszkolu.

Po otrzymaniu pisemnej decyzji, w terminie 1-10 marca należy opłacić pobyt (1 zł za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00) oraz wyżywienie dziecka (14 zł za wyżywienie). Jeśli rodzice nie wniosą tych opłat, będzie to równoznaczne z rezygnacją z dyżuru. Co ważne, po 5 października rodzice otrzymają zwrot kosztów za pobyt i wyżywienie związany z nieobecnością dziecka w przedszkolu.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.