Podkowa ogłosiła przetarg na rewitalizacje parku

Podkowa Leśna

Park Miejski w Podkowie Leśnej to temat, który wraca jak bumerang. Gmina ogłosiła przetarg na rewitalizację tego miejsca, a całość podzielono na dwa etapy.

Pierwszy etap prac będzie związany z ukształtowaniem, umocnieniem i uszczelnieniem czaszy stawu na jednym z rowów według istniejącego już projektu. Zbiornik wodny usytuowany jest na rzece Niwce. Warto też wspomnieć, że park wpisany jest do rejestru zabytków.

Zakres robót podstawowych obejmie: rozbiórkę budowli związanych bezpośrednio z eksploatacją obiektu (podestu pływackiego, tarasu widokowego i schodów, budowli wlotowej i upustowej, wjazdu do czaszy stawu) ze względu na ich zły stan techniczny, wykop w dnie i skarpach zbiornika w celu wykonania uszczelnienia czaszy, wykonanie nowej budowli upustowej na wylocie rzeki za zbiornika oraz kładki dla pieszych na wlocie, łącznie z umocnieniem koryta rzeki przy budowlach, uszczelnienie czaszy zbiornika matą bentonitową, przykrycie maty gruntem i uformowanie dna i skarp zbiornika dla różnych stref głębokości, zgodnie z projektowanymi przekrojami i planem, łącznie z wykonaniem umocnień.

Etapem drugim będzie opracowanie wielobranżowego projektu technicznego budowlano-wykonawczego przebudowy wspomnianego już stawu znajdującego się na rzece Niwce. Według koncepcji staw miałby stać się miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Obiekt miałby zostać wyposażony w pompę cyrkulacyjną, skimmer (jego zadaniem jest zbieranie zanieczyszczeń m.in. liści, glonów, nasion, pyłków), odpływy denne, filtr mechaniczno-mineralny, filtr bagienny (złoże mineralne obsadzone roślinami).

Prace w pierwszym etapie według umowy muszą zakończyć się do 17 grudnia tego roku, natomiast etap drugi zakończyłby się 28 czerwca 2019 r.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.