ZUS informuje i uświadamia

Region

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kończy akcję wysyłki "Informacji o stanie konta za 2008 r.". Po co nam taka informacja i co można z niej wyczytać?

Obowiązek informowania o wysokości składek ewidencjonowanych na koncie emerytalnym w I filarze nakłada na ZUS art. 50 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. „Informacja” ma umożliwić ubezpieczonym monitorowanie stanu swojego konta emerytalnego.

„Informacja o stanie konta za 2008 r.” zawiera:

* kwotę zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowanych na I filarze za okres od stycznia 1999 do grudnia 2007 roku włącznie,
* kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego (oczywiście tylko wtedy, gdy ten kapitał został dla danej osoby już ustalony),
* wysokość należnych i faktycznie odprowadzonych składek na otwarte fundusze emerytalne (dotyczy to osób, które przystąpiły do II filaru),
* kwoty składek za poszczególne miesiące 2008 r.  

Dla osób, które ukończyły 35 lat, po raz pierwszy ZUS podaje również wysokość hipotetycznej emerytury, czyli szacunkową wartość świadczenia w przyszłości. Warto tu od razu wyjaśnić, że nie jest to faktyczna wartość, więc podana kwota nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec ZUS.

Każdy, kto otrzymał „Informację” powinien sprawdzić, czy zawiera ona prawidłowe dane. W przypadku błędów dotyczących danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, numerów PESEL i NIP itp., danych adresowych, kwot składek lub braku składek, należy przede wszystkim zwrócić się do płatnika składek (czyli pracodawcy).

Jeżeli płatnik się pomylił, powinien sporządzić i przekazać do ZUS dokumenty korygujące lub uzupełnić brakujące dokumenty ubezpieczeniowe i/lub wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS). W przypadku, gdy płatnik twierdzi, że przekazane przez niego dane są prawidłowe, a wszystkie składki opłacił jak należy, ewentualnie gdy wyjaśnienie nieprawidłowości nie jest możliwe u płatnika składek – należy złożyć reklamację w ZUS. Jak to zrobić wyjaśniamy na stronie internetowej http://www.mojaskladka.zus.pl/ lub na telefonicznej infolinii pod numerem 0801 400 400. Tam też można zwrócić się, gdy „Informacja” z ZUS w ogóle do ubezpieczonego nie dotarła.

Warto pamiętać, że „Informacja o stanie konta” służy również uświadomieniu ubezpieczonym, że to od nich samych zależy wysokość ich przyszłej emerytury. Świadczenie wypłacane na nowych zasadach zależy od wielkości kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym – im większa to kwota, tym większa będzie emerytura.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.

jacuzzi ogrodowe