Budżety jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok

Region

Na początek prezentujemy budżety powiatów: grodziskiego ipruszkowskiego oraz budżety dwóch największych gmin: Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa.

Trudno jest przyjąć jakieś racjonalne kryteria, według których budżety można by porównywać ze sobą, ponieważ jednostki różnią się zdecydowanie tak liczbą mieszkańców, jak i wpływami do poszczególnych kas samorządowych. Elementem, na który powinniśmy zwrócić uwagę jest ilość mieszkańców, zamieszkujących na obszarze powiatu lub gminy i średni wpływ do budżetu od „statystycznego mieszkańca”.

Pewnym wyznacznikiem aktywności jednostek samorządu mogą być wydatki przeznaczane na tzw. wydatki materialne czyli inwestycje. Są to w większości przypadków przebudowy i modernizacje dróg, infrastruktury technicznej, budowy nowych lub rozbudowy istniejących obiektów. Nie będziemy charakteryzować poszczególnych budżetów, bo interpretacje ich bywają na ogół mocno rozbieżne w zależności od tego, czy rozmawiamy z przedstawicielami uchwalającej je większości, czy opozycyjnej mniejszości. Prezentowany przez nas poziom przychodów, wydatków (w tym inwestycyjnych) oraz przewidywana wysokość deficytu budżetowego ma na celu zorientowanie czytelnika, jakimi kwotami dysponują poszczególne jednostki samorządu terytorialnego i umożliwienie porównania ich potencjalnych możliwości.

Powiat Pruszkowski (149 557 mieszkańców)
Dochody 113 630 619,52 zł
Wydatki 134 302 059 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 31 912 145 zł,
co stanowi 23,76%
przewidywany deficyt budżetowy – 20 671 439,48 zł
dochód na mieszkańca = 759,78 zł

Główne zadania inwestycyjne to m.in.: inwestycje drogowe na terenie powiatu i miasta Pruszkowa, w tym modernizacja skrzyżowań przy ul Armii Krajowej, budowa sygnalizacji świetlnych  przy szkołach, budowa mostu na Utracie w Pruszkowie, rozpoczęcie prac projektowych przy budowie parkingu wielopoziomowego, rozbudowa Zespołu Szkół przy Gomulińskiego, remont pałacyku w Czubinie, modernizacja szpitala powiatowego i budynku dawnego pogotowia ratunkowego, zakup pojazdów pożarniczych.

Gmina Pruszków (56 182 mieszkańców)
Dochody = 136 450 614 zł,
wydatki =  163 030 614 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 43 958 018 zł,  
co stanowi 26,96%
przewidywany deficyt budżetowy – 26 580 000 zł
dochód na mieszkańca= 2428,72zł

Planowane wydatki inwestycyjne w Pruszkowie spożytkowane będą na przebudowę nawierzchni ulic (m.in. Działkowej, Reja, przedłużenie ul. Powstańców do Komorowskiej, Chopina, Curie Skłodowskiej oraz chodniki i jezdnie w ul. Ireny), rozbudowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i zmodernizowanie oświetlenia ulic, rekultywację tzw. Góry Żbikowskiej. Realizowana ma być budowa bezprzewodowego dostępu do Internetu i rozbudowa monitoringu miejskiego. Przebudowywane będzie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Realizowany ma być projekt budowy przedszkola oraz sali gimnastycznej w gimnazjum nr 3. Kontynuowana będzie rozbudowa MOPS przy ul. Helenowskiej oraz pałacyku „Sokoła”. Prowadzona ma być również rozbudowa stadionu Znicz, a także budowa boisk treningowych przy obiektach MZOS.

Powiat Grodziski (81 441 mieszkańców)
Dochody 63 902 733 zł,
Wydatki 71 162 733, w tym wydatki inwestycyjne – 11 090 541 zł,
co stanowi 15,58%
przewidywany deficyt budżetowy – 7 260 000 zł
dochód na mieszkańca =  784,65 zł

Środki inwestycyjne powiat grodziski przewiduje zainwestować głównie w przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej. Są to dwa odcinki drogi Grodzisk- Józefina, droga Oryszew-Henryszew-Miedzyborów, Adamowizna-Opypy-Milanówek oraz droga Bukówka-Skuły. Przewiduje się również wykonanie ścieżek rowerowych w ciągach dwu dróg powiatowych. Powiat grodziski zamieścił w swoich planach budżetowych wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w tym rewitalizację budynku Muzeum w Stawisku, a także programów mających na celu rozwój wykształcenia i podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego.

Gmina Grodzisk Mazowiecki  (39 342 mieszkańców)
Dochody – 119 796 636 zł
Wydatki 125 860 773 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 44 350 000 zł,
co stanowi 35,23%
przewidywany deficyt budżetowy – 6 064 137 zł
dochód na mieszkańca – 3045,00 zł

Gmina Grodzisk inwestować będzie m.in. w budowę i uzbrojenie dróg, infrastrukturę wodociągową i kanalizację. Rozpocząć się ma również budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy. Realizowane będą: budowa i modernizacja placów zabaw dla dzieci, budowa osiedlowej świetlicy dla młodzieży, boisk i terenów rekreacyjnych, w tym boiska „Orlik”, a także budowy dwóch przedszkoli i dwóch szkół podstawowych. Budżet wspomaga także budowę socjalnych budynków mieszkalnych dla najbardziej potrzebujących oraz sfinansuje zakup sprzętu dla jednostek straży pożarnej.

W budżetach rzadko pojawiają się przewidywane wysokości dotacji unijnych i innych form dofinansowania, na które liczą samorządy, ponieważ w większości przypadków są one w fazie rozstrzygania procedur konkursowych, których terminy nie zawsze pokrywają się z okresami obowiązywania budżetów gmin czy powiatów. O szansach na ich pozyskanie napiszemy bliżej w kolejnych numerach gazety.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.