Uważajcie na oszustów!

Podkowa Leśna

Urząd Podkowy Leśnej otrzymuje sygnały o krążących po gminie oszustach, którzy telefonicznie kontaktują się z mieszkańcami i informują o kontrolach pieców i kotłów na terenie miasta.

Seniorzy Podkowy Leśnej odbierają telefony, w których nagrana wiadomość informuje o zamiarze przeprowadzenia kontroli pieca bądź kotła na danej nieruchomości. Kontrola taka ma się odbyć następnego dnia. Apelujemy o ostrożność, ponieważ Urząd Miasta Podkowa Leśna nie zlecił żadnej firmie kontroli ani sam takiej nie przeprowadza. Również takich kontroli nie przeprowadza Starostwo Powiatu Grodziskiego oraz Urząd Marszałkowski w Warszawie.

Przypominamy, kontrole może przeprowadzić jedynie osoba, która otrzymała specjalne upoważnienie burmistrza Miasta Podkowa Leśna, a kontrolujący pracownik posiada legitymację służbową lub identyfikator, na podstawie których można go zidentyfikować lub zadzwonić do instytucji lub urzędu, na który kontroler się powołuje.

– Zwracamy uwagę szczególnie osobom starszym i samotnie zamieszkującym. Zanim wpuszczą Państwo kogokolwiek obcego do swojego domu, podpiszą jakąkolwiek umowę lub protokół, prosimy skontaktować się z kimś z rodziny, sąsiadami czy zaufaną osobą, aby uniknąć zagrożenia. O każdej niepokojącej sytuacji i wizycie podejrzanych osób, należy niezwłocznie powiadomić policję – podkreślają urzędnicy z podkowiańskiego urzędu. –

Przypominamy również, że na terenie Miasta Podkowa Leśna działa firma ABM Group, która realizuje na rzecz Starostwa Powiatu Grodziskiego modernizację ewidencji gruntów i budynków. Przypominamy również, że osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają m.in. prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami. Mogą również prosić o dokumenty geodezyjne, na podstawie których potwierdzą stan faktyczny z informacjami znajdującymi się w ewidencji. Nie mogą za to żądać dokumentów potwierdzających prawo własności do nieruchomości (np. aktu notarialnego, wyroków sądu). Ponadto pracownicy posiadają swoje identyfikatory.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.