Szkolenia dla NGO i samorządu

Region

Stowarzyszenie Europa i My zaprasza na bezpłatne szkolenia w dniach 25i 27 maja. Zostaną one poświęcone współpracy organizacji pozarządowych z samorządem oraz budowaniu partnerstw lokalnych.

Podczas szkoleń omówione zostaną procedury i formy współpracy pomiędzy administracją publiczną a sektorem pozarządowym,  przedstawimy cele i rezultaty partnerstw, a także przykłady dobrych praktyk.

Szkolenia odbędą się:
25 maja 2010 r. (wtorek, godz. 16.30-20.30) – Współpraca NGO z administracją publiczną – dobre praktyki
27 maja 2010 r. (czwartek, godz. 16.30-20.30) – Praktyczne podstawy partnerstwa w działalności organizacji pozarządowych

Szkolenie skierowane jest do członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających w powiecie grodziskim oraz przedstawicieli administracji samorządowej. Obydwa spotkania odbędą się w sali szkoleniowej PSS Społem w Grodzisku Mazowiecki, przy ul. 11-go Listopada 33 (I piętro).  Poprowadzi je Pan Tomasz Schimanek – polityk społeczny, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, szkoleniowiec i doradca dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców w zakresie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, NGO a biznesem.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy przesyłać do 19 maja br. (środa). Szczegóły na www.grodzisk-ngo.pl oraz telefonicznie pod numerem (22) 379 67 87, (0) 660 861 277.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.