Powstanie policja kolejowa

Region

Od 1 stycznia 2012 roku za bezpieczeństwo na terenach kolejowych (m.in.na dworcach i peronach) oraz w pociągach pasażerskich odpowiadać będzie nowa służba specjalistyczna działająca w strukturze Policji. Rada Ministrów przyjęła dziś (16 lutego br.) projekt nowych przepisów - ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt opracowany w MSWiA przewiduje likwidację Straży Ochrony Kolei i utworzenie w ramach Policji specjalnej formacji kolejowej (policji kolejowej). W tym celu liczba etatów policyjnych zostanie zwiększona o 1000. O przyjęcie do służby po zaliczeniu postępowania kwalifikacyjnego będą mogli również starać się dotychczasowi funkcjonariusze SOK-u.

Aby policja kolejowa mogła skutecznie dbać o bezpieczeństwo i porządek publiczny spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. użyczy m.in. pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Koszty bieżącej eksploatacji tych lokali lub pomieszczeń ponosić będzie już Policja.

Dodatkowo na zarządców obszarów kolejowych  i przewoźników kolejowych zostanie nałożony obowiązek ochrony tych obiektów, urządzeń lub transportów, które są ważne z punktu widzenia interesu gospodarczego państwa.

Znowelizowane przepisy przewidują też bezpłatne przejazdy kolejowe dla umundurowanych i nieumundurowanych funkcjonariuszy Policji w czasie pełnienia służby. Do tej pory ze zniżek mogli korzystać jedynie policjanci w mundurach.

Od 2001 roku Straż Ochrony Kolei jest częścią PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., która zarządza infrastrukturą kolejową. Obecnie w SOK-u pełni służbę ok. 3000 funkcjonariuszy.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.

jacuzzi ogrodowe