OSP przygotowywana do rozbiórki

Prace przygotowawcze do rozbiórki budynku milanowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej już się rozpoczęły. To oznacza, że budowa Centrum Bezpieczeństwa jest coraz bliżej.

Prace przygotowujące budynek OSP w Milanówku do rozbiórki już trwają. W tym miejscu powstanie nowoczesne Centrum Bezpieczeństwa. W obiekcie będą miały siedzibę: OSP, Straż Miejska i pogotowie ratunkowe. Druhowie z OSP już przenieśli się na czas budowy nowej strażnicy do hal „Jedwabiu” przy ul. Warszawskiej.

Centrum Bezpieczeństwa w Milanówku to niezwykle potrzebna i długo wyczekiwana inwestycja, która jest możliwa dzięki gigantycznej dotacji pozyskanej w wyniku ogromnego zaangażowania pracowników milanowskiego urzędu przy wielkim wsparciu służb, dla których ta inwestycja to nowa siedziba na miarę XXI wieku – podkreślał Piotr Remiszewski, burmistrz Milanówka.

O jakich pieniądzach mowa? Cała dotacja wyniosła ponad 13,6 mln zł. Prawie 9,5 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład, a 4 mln zł – z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Centrum wybuduje konsorcjum Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wraz z firmą Usługi Ogólnobudowlane Jerzy Cichocki. Zadanie będzie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Etap projektowy ma być wykonany do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, a budowa – do 19 miesięcy. Całość powinna być wykonana nie później niż do 30 listopada 2024 r.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.