List otwarty radnych do burmistrza Podkowy Leśnej

Region

Grupa radnych wystosowała list do burmistrza Podkowy Leśnej, Andrzeja Kościelnego z prośbą o opisanie aktualnego etapu realizacji tegorocznych inicjatyw.

Treść listu:

„Szanowny Panie Burmistrzu,

w trosce o realizację kluczowych zadań inwestycyjnych ujętych w tegorocznym budżecie miasta oraz z uwagi na fakt, iż zbliżamy się do końca I półrocza bieżącego roku – zwracamy się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej zaawansowania prac związanych z następującymi zagadnieniami:

1. przetargiem publicznym na usługę bankową dotyczącą udzielenia przez bank długoterminowego kredytu na realizację rozbudowy szkoły samorządowej i budowę hali sportowej oraz przebudowę dróg
2. dotacją udzieloną przez Totalizatora Sportowego
3. wykonaniem projektów modernizacji i przebudowy ul. Słowiczej (wraz z przyległymi ulicami) oraz ul. Wiewiórek i związanych z tym ogłoszeniem przetargów publicznych na ich realizację
4. budowę systemu ścieżek rowerowych w mieście
5. wynikami zleconych przez Urząd Miasta dodatkowych ekspertyz geologicznych i ich wpływu na koszty oraz termin realizacji budynku komunalnego w mieście
6. realizacją projektu modernizacji oświetlenia w mieście
7. wdrożeniem i realizacją Systemu Informacji Miejskiej
8. realizacją porozumienia z WKD w sprawie:
– budowy parkingu park&ride na terenie bocznicy kolejki WKD
– ścieżki do CKiIO wzdłuż torów WKD”

Pod listem podpisało się dziewięciu radnych spośród piętnastu.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.

Grill gazowy