Europejskie Dni Dziedzictwa w MSHM

Pruszków

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zorganizuje 16 oraz 17 września dwie wystawy. Dotyczą one krajobrazu wykreowanego przez naszych przodków.

Pierwsza wystawa, o charakterze stałym, dotyczy miejscowości Przedświt, która była mazowieckim centrum metalurgicznym z przełomu er. Jako jedyna w Polsce przedstawia zagadnienie starożytnej metalurgii w bardzo kompleksowym ujęciu. Druga wystawa, dostępna od 31 sierpnia do 4 października, obejmuje temat źródeł górnictwa kruszcowego na złożach śląsko-krakowskich. Podstawą do powstania tego projektu było dzieło średniowiecznego uczonego Georgiusa Agricoli „De re metallica libri XII”.

Wystawy składają się z plansz wzbogaconych o rekonstrukcje infrastruktury kopalnianej i hutniczej, które są wykonane w rzeczywistej wielkości, przy zastosowaniu oryginalnych technik. Dodatkowo ekspozycje uatrakcyjniają rysunki, filmy i multimedia. Wystawa będzie dostępna w godzinach otwarcia muzeum.

W trakcie wernisażu pradawną historię spróbują przybliżyć goście specjalni. W godzinach popołudniowych specjaliści tacy jak m.in. prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. dr hab. Maria Górska-Zabielska poprowadzą tematyczne prelekcje. Na podstawie wykładów (16 września 16:00-17:30, 17 września 15:00-16:30) mieszkańcy Pruszkowa będą mieli niepowtarzalną okazję poznać historyczny krajobraz obszarów leśnych i górniczych, a także zbliżyć się do tematu schyłku starożytności w krajobrazie współczesnego Mazowsza zachodnie. Fascynujące lekcje zakończy godzinny spacer w celu odkrycia dziedzictwa przyrody nie ożywionej w Pruszkowie.

Byłeś na koncercie i imprezie. Zrobiłeś fajne zdjęcie na pikniku. Nagrałeś ciekawy film na wystawie? Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.