Dofinansowanie na termomodernizację trzech budynków

Podkowa Leśna otrzymała 422 tys. zł na termomodernizację gminnych budynków. Zmiany będą dotyczyły dwóch budynków komunalnych i liceum ogólnokształcącego.

– Otrzymaliśmy dotację na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych oraz na ich termomodernizację. Wysokość dofinansowania wynosi 422.000 zł przy wartości projektu 715.078 zł – poinformował Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej.

W zakres termomodernizacji wejdą trzy budynku – dwa komunalne przy ul. Jaworowej i ul. Jana Pawła oraz liceum ogólnokształcące przy ul. Wiewiórek. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej – redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

Na czym będą polegały prace modernizacyjne? W budynkach komunalnych głównie na wymianie urządzeń grzewczych. Natomiast placówka oświatowa otrzyma głęboką termomodernizację każdego z budynków, czyli: docieplenie ścian zewnętrznych budynków, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej.

Termomodernizacja umożliwia osiągnięcie długofalowych korzyści w postaci mniejszych kosztów ogrzewania budynków.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.