Co dalej z milanowskim Teatrem Letnim?

Milanówek

Pod koniec lipca informowaliśmy Was o planowanej modernizacji ponadstuletniego Teatru Letniego w Milanówku. Projekt jednak został odrzucony przez Radę Miejską.

Szybka budowa

Budynek Teatru Letniego powstał ponad 110 lat temu. Decyzję o jego budowie podjęto podczas zebrania założycielskiego. Dotyczyła ona „prowizorycznego” budynku – przez pierwsze lata nazywanego „budynkiem teatralnym”.

Budynek pojawił się w niespełna rok po podjęciu decyzji. Budowany był z przeznaczeniem na siedzibę Milanowskiego Towarzystwa Letniczego oraz organizowanie spotkań mieszkańców, koncertów, przedstawień teatralnych, „zabaw tańcujących i dziecinnych”. Z uwagi na brak kapitału umożliwiającego szybką realizację tej inwestycji przyjęto zaoferowaną przez członków zarządu pożyczkę nieoprocentowaną.

Status budynku Teatru Letniego dzisiaj

Współcześnie plany co do budynku były skrajnie różne. Jeszcze za czasów poprzedniej Burmistrz – Wiesławy Kwiatkowskiej – był on przeznaczony do rozbiórki. Po objęciu stanowiska przez nowego burmistrza, wydano nową ekspertyzę. Stwierdzała ona, że budynek można i trzeba uratować.
4,7 mln zł – tyle miałby wynieść całkowity koszt modernizacji budynku Teatru Letniego, który znajduje się przy ul. Kościelnej 3. Zadanie to zostało uwzględnione w przyszłorocznej wieloletniej prognozie finansowej Milanówka. Projekt jednak nie będzie realizowany.

Odmienne zdania na temat remontu budynku

Radny Krzysztof Wiśniewski złożył wniosek formalny – Uważam że miasta nie stać na remont tego budynku, dlatego wnioskuję o wykreślenie zadania z wieloletniej prognozy finansowej. Podczas głosowania okazało się, że rada jest tego samego zdania. 9 radnych było „za”, 3 „przeciw” i 1 radny wstrzymał się od głosu. Wobec tego remont Letniego Teatru wykreślono z prognozy finansowej.

Według założeń i projektu przedstawionego Radzie Miasta przez Burmistrza – Piotra Remiszewskiego – miałoby tam siedzibę Milanowskie Centrum Kultury. Na remont udało się także pozyskać zewnętrzne środki. Projekt pn. „Prace remontowe i konserwatorskie budynku dawnego „Teatru letniego” otrzymał dofinansowanie w wysokości 999 858,89 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt został został wysoko oceniony przez Konserwatora Zabytków jako doskonały przykład rewitalizacji obiektu zabytkowego wpisującego się w styl i charakter miasta. – podkreśla burmistrz Piotr Remiszewski. Rada Miasta-Ogrodu podjęła jednak inną decyzję i budynek nie zostanie wyremontowany.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.