Zmiana poziomu finansowania instalacji solarnych

Region

Zgodnie z informacją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ulega zmianie poziom finansowania instalacji solarnych.

Marszałek Województwa będzie podpisywał z gminami umowy o dofinansowanie projektów, w których poziom dotacji UE nie będzie przekraczał 70% wartości kosztów kwalifikowanych, co oznacza że wkład własny mieszkańców będzie wynosił minimum 30% a może i więcej. Wartość faktycznego wkładu własnego dla mieszkańców Pruszkowa będzie znana po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

W związku ze zmianą zasad konkursowych w przypadku uzyskania dotacji z UE w ramach działania 4.3 RPO WM. Gmina Pruszków przedstawi właścicielom budynków zgłoszonych do projektu możliwość aneksowania podpisanych umów. Aneks dotyczyć będzie zmiany zapisu dotyczącego maksymalnego wkładu własnego właściciela budynku, który wzrośnie z 25% do min. 30% całkowitej wartości zestawu kolektora słonecznego.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.