Wycinka drzew łatwiejsza, ale nie w Podkowie

Region

Od stycznia zaczęły obowiązywać nowe przepisy ułatwiające wycinkę drzew na prywatnych posesjach. Nie trzeba już dopełniać formalności i prosić o pozwolenie w swojej gminie. Ale są wyjątki...

To znaczne uławienie dla właścicieli działek, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza. – Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu konieczny jest jedynie wtedy, jeśli wycinka planowana jest w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. pod budowę warsztatu, budynku usługowego czy inwentarskiego itp., obwód pnia na wysokości 130 cm przekracza 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego lub 50 cm w przypadku innych drzew, a powierzchnia krzewów przekracza 25 m2 – informuje urząd gminy w Brwinowie.

Wyjątkiem od tych przepisów są tereny chronione przez konserwatora zabytków. To szczególnie istotna informacja dla mieszkańców Podkowy Leśnej, bo cały obszar miasta-ogrodu takiej ochronie podlega. – Na terenie Podkowy Leśnej, również na działkach prywatnych konieczne jest nadal uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, w tym drzew i krzewów owocowych oraz zezwolenia na prace konserwatorskie w obrębie istniejącego drzewostanu – przypomina burmistrz Podkowy Artur Tusiński.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.