Stanowisko GDDKiA w sprawie trasy S8

Region

W związku z dużą liczbą publikacji w mediach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że podtrzymuje wszystkie zastrzeżenia związane z usterkami z winy wykonawcy na trasie ekspresowej S8 Konotopa – Al. Prymasa Tysiąclecia i podkreśla, że droga została odebrana od wykonawcy jedynie warunkowo. Wszystkie uchybienia muszą zostać naprawione na koszt wykonawcy. GDDKiA publikuje też fotografie pokazujące błędy w realizacji trasy ekspresowej S8.

GDDKiA zdecydowała o tym, że trasa będzie oddana ze względu na troskę o kierowców. Trasa S8 jest bardzo potrzebna Warszawie i mimo ewidentnych uchybień po stronie wykonawcy zostanie niebawem uruchomiona. Kiedy dokładnie się to stanie, ustali ostatecznie nadzór budowlany. Jest to jednak kwestia najbliższych dni.

Przypominamy również, że Świadectwo Przejęcia drogi od wykonawcy zostało wydane przez inżyniera nadzoru, a nie przez GDDKiA (taka jest procedura), ale znajduje się na nim lista wad i usterek obciążających wykonawcę, które nie powinny mieć miejsca, i które musi on usunąć na własny koszt. Nie ma zatem mowy o zgodzie GDDKiA na bezwarunkowe oddanie drogi kierowcom – choć podkreślamy, że trasa S8 jest bezpieczna i kierowcy mogą z niej korzystać. Podkreślamy również, że S8  dopiero po usunięciu wszystkich uchybień będzie zgodna z dokumentacją projektową i wymogami w niej postawionymi. Dzisiaj takiej zgodności nie ma.

GDDKiA informuje również, że ujawnienie oczywistych błędów wykonawcy, do których nie miało prawa dojść nie było spowodowane żadną „grą” związaną z wydłużeniem gwarancji (jak cytując pracowników wykonawcy pisze „Dziennik Gazeta Prawna”), a jedynie zapewnieniem przejrzystości realizacji kontraktu i wykazaniem zaniedbań i uchybień. Są one naganne i muszą być usunięte przez wykonawcę na jego koszt dla dobra kierowców, którzy będą korzystać z trasy S8. Jednocześnie celem GDDKiA jest wydłużenie gwarancji chroniącej interesy kierowców z dwóch lat do pięciu na tym odcinku S8.  Wszystkie obecnie podpisywane umowy na realizację inwestycji drogowych są objęte 5-letnią gwarancją.

Krytycznie oceniamy działania poprzedniego kierownictwa GDDKiA, które w styczniu 2008 roku zdecydowało się podpisać umowę z wykonawcą z 2-letnim terminem gwarancji.

GDDKiA zdecydowała się również opublikować zdjęcia zaniedbań wykonawcy, ponieważ uchybienia to fakty, a nie „gra” o gwarancję. Usterki są ewidentne i nie będą przez nas tolerowane.

Jednocześnie przypominamy, że rok 2010 był pierwszym okresem intensyfikacji prac laboratoriów drogowych GDDKiA. Inwestycje realizowane obecnie są dzięki temu skrupulatnie kontrolowane już na etapie prac wstępnych, a potem regularnie zgodnie z postępem robót. W 2009 roku uzyskaliśmy finansowanie związane inwestycjami w laboratoria. Na budowę 23 jednostek polowych wydaliśmy 65 mln zł. 27,3 mln zł to była kwota wyposażenia laboratoriów w dodatkowy nowoczesny sprzęt kontrolny, a 26 mln zł wydaliśmy na modernizację laboratoriów stacjonarnych. Usterki podobne do stwierdzonych na budowie trasy S8 (tu większość poważniejszych prac zrealizowano w latach 2008-2009) Konotopa – al. Prymasa Tysiąclecia obecnie są wychwytywane na bieżąco.

S8  dopiero po usunięciu wszystkich uchybień będzie zgodna z dokumentacją projektową i wymogami w niej postawionymi.

Źródło: www.gddkia.gov.pl

fot. GDDKiA

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.