Bezpłatne studia dla najlepszych

Region

Na trzech uczniów z województwa mazowieckiego czekają bezpłatne miejsca na studiach w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Oferta jest kierowana do zdolnych i niezamożnych mieszkańców małych miejscowości.

O miejsce na studiach mogą ubiegać się uczniowie, którzy mieszkają na terenie województwa w miejscowości do 40 tys. mieszkańców i ukończyli szkołę ponadgimnazjalną z bardzo dobrym rezultatem.

Kandydaci powinni mieć średnią za ostatni rok nauki nie niższą niż 4,3 lub być laureatami olimpiad albo konkursów informatycznych. W tym przypadku średnia ocen nie może być niższa niż 4,0. Dodatkowo średnia ocen z matematyki i informatyki (technologii informacyjnej) powinna wynosić minimum  4,5.

O bezpłatnie miejsce w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych mogą ubiegać się uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód na osobę brutto nie powinien przekraczać miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli 1386 złotych. Kandydaci nie mogą być również studentami tej uczelni.

Więcej informacji na temat rekrutacji uzyskać można na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce Edukacja i Sport.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.