40 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności

Region

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie udziela bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 40 tysięcy złotych. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących m.in. w powiatach: grodziskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim.

Projekt „Własna firma – Twoją szansą” realizowany jest w ramach Działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Skierowany jest do osób zamieszkujących m.in. w powiatach: grodziskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim, które nie posiadają i nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo spełniające jeden lub kilka z poniższych warunków:
 -zamieszkują w gminie wiejskiej, miejsko – wiejskiej lub mieście do 25 tys. mieszkańców,
– po 45 roku życia,
– poniżej 25 roku życia,
– utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika.

Urząd Pracy w Warszawie przyzna pomoc 200 osobom. Zdecyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski przyjmowane są do 2 lipca. Więcej na www.wup.mazowsze.pl.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.