Szambo wylało na ulicę Różaną

Region

W niedzielę, 16 maja po opadach deszczu po raz kolejny zalana została ulica Różana oraz domy i posesje w okolicy. Zniszczeniu uległa jezdnia oraz chodnik dla pieszych, które zapadły się pod wpływem dużego ciśnienia ścieków, wylewających się z głównego kolektora sanitarnego.

Artykuł został przesłany przez czytelnika na skrzynkę kontaktową dziennikarz@wpr24.pl.

Pomimo wieloletnich interwencji mieszkańców w MPWiK oraz w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie do dziś nikt nie rozwiązał problemu. Sytuacja powtarza się każdorazowo podczas większych opadów  deszczu. Kryzysowe zdarzenia na Różanej powtarzają się cyklicznie od wielu lat. Ostatnie takie zalania miały miejsce w lipcu i listopadzie ub. roku.
Budowane obecnie przy wjeździe na Różaną zbiorniki retencyjne dla wód deszczowych okazały się mało skuteczne. Zostały zaprojektowane tylko do odbioru wód opadowych z ulic i placów poprzez kanalizację burzową. Nie zabezpieczają one posesji i domów w sytuacjach, gdy kolektor sanitarny jest wypełniany wodą deszczową.

Główny kolektor sanitarny w Różanej zbudowany został kilkadziesiąt lat temu. Nie był nigdy remontowany i rozbudowywany. Od lat przekrój kanału jest niezmieniony, a do kanalizacji w centrum miasta podłączane są wciąż nowe budynki. Równolegle z kanałem ściekowym ułożony jest główny kanał wód opadowych, który również nigdy nie był remontowany.

Oba kanały są połączone ze sobą w kilku miejscach, co jest niezgodne z wszelkimi normami ochrony środowiska i budowy kanalizacji miejskich. W trakcie opadów kanał wód opadowych powoduje przepełnianie kanału ściekowego, co skutkuje natychmiastowym wylewaniem się fekaliów wprost na ulicę Różaną przed okna domów. Do dziś nie zostały rozpoczęte prace nad budową nowego kolektora sanitarnego dla nowych osiedli a plany i fundusze na ten cel są już od dawna zatwierdzone (informacja z MPWiK).

Fatalny stan nawierzchni jezdni ulicy Różanej jest efektem prowadzonych ostatnio prac oraz wieloletniego zalewania drogi oraz ciągłego rozjeżdżania jej przez ciężkie pojazdy dojeżdżające do prac przy rzece Utrata (garb biegnący wzdłuż ulicy, zapadnięte i uszkodzone krawężniki, wystające na środku studzienki kanalizacyjne i zapadnięte odpływy na końcu ulicy).
 
Interwencje ekip MPWiK podczas ostatnich opadów i zalewań wyglądały nieporadnie. Otworzone zostały klapy studzienek kanału sanitarnego aby spowodować swobodne wydostawanie się ścieków pod ciśnieniem bezpośrednio na ulicę, a potem poprzez rów odwodnieniowy pod wałem przeciwpowodziowym bezpośrednio do rzeki Utrata. Efektem było zapadnięcie się jezdni, studzienek i zaleganie szlamu sanitarnego z fekaliami na chodnikach – do dziś nie uprzątnięte i nie zabezpieczone, choć miejsce to jest szczególnie uczęszczane przez mieszkańców.

Najgorsza jest sytuacja całkowitego braku kontroli Urzędów, Inspektoratu Budowlanego i MPWiK nad bezprawnym podłączaniem odpływów wód opadowych z dachów i posesji bezpośrednio do systemu kanalizacji sanitarnej. Takie bezprawne i niekontrolowane działania powodują, że funkcjonujący w normalnych warunkach kanał sanitarny w okresie deszczowym jest dla mieszkańców i przechodniów zagrożeniem dla zdrowia i dobytku, a wylane na posesje ścieki kilka razy do roku zatruwają środowisko naturalne i zanieczyszczają wody gruntowe oraz rzekę Utrata.

Mieszkańcy domagają się:

1. Interwencji w MPWiK w celu całkowitego zabezpieczenia kolektora sanitarnego studzienek rewizyjnych i odpowietrzeń w Różanej przed wylewaniem ścieków na jezdnię i posesje
2. Interwencji w MPWiK w sprawie natychmiastowego rozpoczęcia budowy nowego kolektora sanitarnego zlokalizowanego wg nowych planów zagospodarowania przestrzennego poza obszarem ul Różana
3. Interwencji w Powiatowym Inspektoracie Budowlanym w celu zlokalizowania i zlikwidowania bezprawnych podłączeń odpływów wód opadowych do kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym zasięg działania kolektora sanitarnego w ul. Różana
4. Przeznaczenia środków finansowych w Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym na wykonanie nowej nawierzchni w miejsce zniszczonej całkowicie nawierzchni drogi i uszkodzonych chodników na ul. Różana – jest to główny ciąg pieszy dla wielu mieszkańców Pruszkowa pracujących w Centrum logistycznym „Millenium Logistic Park”
5.  Interwencji Urzędu Miasta w sprawie oczyszczenia i udrożnienia klap/zasuw burzowych oraz  kanału burzowego przebiegającego na końcu ul. Różana pod wałem przeciw-powodziowym.


Fot. Krzysztof Tkaczyk

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.