Ruszyło głosowanie w BO Milanówka

Milanówek

Milanówek to kolejne miasto, w którym mieszkańcy sami mogą decydować o drobnych inwestycjach. 3 sierpnia wystartowało głosowanie na projekty zgłoszone do tegorocznej edycji BO.

Budżet Obywatelski to doskonałe narzędzie dla mieszkańców gminy, aby móc zdecydować o przeznaczeniu części budżetu miasta. Zgłoszone projekty mogą dotyczyć zarówno kultury, sportu, ochrony środowiska, jak również polityki społecznej, poprawy infrastruktury miejskiej, czy bezpieczeństwa.

W edycji Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. Milanówek przeznaczył 490 tys. zł. Maksymalna wartość jednego projektu to 150 tys. zł. Przez sito ocen formalnym i merytorycznych przeszło 9 projektów, na które teraz będzie można głosować. Ich listę prezentujemy poniżej, a szczegóły znajdziecie tutaj:
1. Aktywnie w Milanówku o zmianach klimatu – szacunkowy koszt: 6,5 tys. zł,
2. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kościelnej oraz doposażeni nr 1 i przy ulicy Przyszłości – szacunkowy koszt: 124 tys. zł,
3. Świąteczna iluminacja na skrzyżowaniu ulic Ludnej i Wojska Polskiego, od strony ul. Ludnej – szacunkowy koszt: 6 tys. zł,
4. Odpoczywaj aktywnie — w zdrowym ciele zdrowy duch – szacunkowy koszt: 86 tys. zł,
5. Przebudowa i udostępnienie do powszechnego użytku placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 – szacunkowy koszt: 150 tys. zł,
6. Świąteczne iluminacje na ulicy Ludnej – Sowy na latarniach – szacunkowy koszt: 30 tys. zł,
7. Kamień z tablicą upamiętniający kolejkę EKD Milanówku – szacunkowy koszt: 25 tys. zł,
8. Plac zabaw – szacunkowy koszt: 60 tys. zł,
9. Świąteczne iluminacje – 3 metrowa wiewiórka – szacunkowy koszt: 35 tys. zł.
10. Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla OSP Milanówek – szacunkowy koszt 150 tys. zł .

Głosowanie ruszyło 3 sierpnia i będzie trwało do 15 września. Jak można oddać swój głos? W formie papierowej – w sekretariacie Urzędu Miasta (bud. A), w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta (bud. C), Milanowskim Centrum Kultury oraz Straży Miejskiej. Głosy będzie można oddać również elektronicznie – za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej miasta dostępnego tutaj.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.