Nagrodzono organizacje pozarządowe

Region

Wartościowe nagrody w postaci kamery oraz aparatów cyfrowych trafiły wręce przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu grodziskiego, które zrealizowały ciekawe projekty z wykorzystaniem grantów w ramach programu „Działaj lokalnie”, a oprócz tego, najlepiej zaprezentowały swoje dokonania. 5 marca w klubie „3Club” w Grodzisku Mazowieckim odbył się podwieczorek grantowy połączony z galą wręczenia nagród w konkursie „Opowiedz…”. Impreza zorganizowana była przez Stowarzyszenie Europa i My.

Do tej pory Stowarzyszenie Europa i My pozyskało i przekazało lokalnym stowarzyszeniom, fundacjom i grupom nieformalnym ponad 130 tys. zł na realizację 36 projektów, których ogólna wartość wynosiła blisko 400 tys. zł.

5 marca  na uroczystą galę kończącą kolejna edycję programu przybyło blisko 50 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele organizacji pozarządowych z powiatu grodziskiego, samorządowcy (Starosta Grodziski Marek Wieżbicki, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim – Alicja Pytlińska, Wiceburmistrz Grodziska Mazowieckiego – Maria Grabowska, Sekretarz Baranowa Dariusz Dąbrowski), przedstawiciele sektora bankowego, lokalni przedsiębiorcy i media.

Podczas spotkania podsumowane zostały projekty realizowane w ramach programu „Działaj lokalnie” w powiecie grodziskim. Oficjalne podziękowania otrzymały wszystkie organizacje, które w roku 2008 i 2009 realizowały projekty przy wsparciu Stowarzyszenia Europa i My. Każdego roku, po przyznaniu grantów lub na zakończenie realizacji projektów organizujemy uroczyste spotkanie dla organizacji pozarządowych z naszego powiatu, żeby docenić dokonania społeczności lokalnych oraz żeby zintegrować środowisko pozarządowe – mówi Prędkopowicz – w tym roku program imprezy został rozszerzony o galę wręczenia nagród w konkursie „Opowiedz…”.

Konkurs „Opowiedz…” adresowany był do grantobiorców Programu „Działaj lokalnie”.  Uczestnicy konkursu mieli pokazać jaki jest wpływ realizowanych projektów na aktywizację lokalnej społeczności oraz budowanie dobra wspólnego na terenie swojego działania. Chcieliśmy podkreślić dokonania organizacji i tym samym zachęcić innych do ubiegania się o wsparcie swoich projektów w kolejnych edycjach konkursu grantowego – mówi Katarzyna Kukuła, koordynatorka konkursu.
W kategorii – reportaż multimedialny – zwycięzcą została Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach. Nagrodę – kamerę cyfrową – wręczył fundator nagrody Starosta Grodziski Pan Marek Wieżbicki.

W kategorii – fotoreportaż – zwyciężyło Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Baranów. Praca i Rozwój. Nagrodę – aparat fotograficzny ufundowany przez Grodziską Spółdzielnię Mieszkaniową wręczył prezes spółdzielni Pan Krzysztof Kozera.

W kategorii – informacja o realizacji i efektach projektu umieszczona na stronie internetowej lub blogu grantobiorcy – zwyciężyła Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach. Drugą nagrodę dla tej organizacji – tym razem aparat fotograficzny, ufundowany przez Wójta Gminy Baranów – wręczył Pan Dariusz Dąbrowski.

W kategorii reportaż multimedialny przyznane było jedno wyróżnienie dla Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.