BO Michałowic – znamy listę projektów do głosowania

Michałowice

Już niebawem mieszkańcy Michałowic zdecydują jakie projekty zostaną zrealizowane w gminie. Do zadysponowania jest 500 tys. zł.

W tym roku do Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 25 projektów. Ich łączny koszt wyniósł prawie 856 tys. zł. Ostatecznie na liście do głosowania znajdzie się 21 projektów o wartości ponad 640 tys. zł.

7 z nich zlokalizowanych jest w Michałowicach, 6 – w Regułach, 3 – w Komorowie, 2 – w Granicy oraz po 1 – w Nowej Wsi, Sokołowie i Opaczy-Kolonii. Wartość projektów na liście wynosi więcej niż pula środków przeznaczonych w budżecie gminy na działania wykonywane w ramach BO 2024 (500 000 zł). Projektodawcy będą musieli zabiegać o głosy mieszkańców, gdyż nie wystarczy zebranie wymaganych 35 głosów, by projekt został skierowany do realizacji. Głosowanie odbędzie się w terminie 27 września do 11 października.

Poniżej prezentujemy listę projektów wraz z ich oceną merytoryczną:

1. Tanecznym krokiem przez świat. Terapia tańcem. Nauka popularnych tańców świata – osiedle Granica – 39 600,00 zł. POZYTYWNA – projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
2. Namalować świat-nauka rysunku i malarstwa – osiedle Granica – 30 000,00 zł – POZYTYWNA – projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
3. Będziemy żeglarzami. Teoretyczny kurs na patent. Zajęcia dla dzieci w wieku 14-18 lat oraz dorosłych – osiedle Michałowice – 9 200,00 zł. POZYTYWNA – projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
4. Koszykówka dla dzieci i młodzieży – osiedle Michałowice – 39 500,00 zł. POZYTYWNA – z uwagi na ograniczoną dostępność sali gimnastycznej w michałowickiej szkole nie ma możliwości zrealizowania projektu w formie wskazanej przez projektodawcę. W uzgodnieniu z nim zmniejszono liczbę grup do 5, a tym samym szacowany koszt projektu. Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
5. Siatkówka dla dzieci i młodzieży – osiedle Michałowice – 39 400,00 zł. PROJKET WYCOFANY – w sali gimnastycznej w szkole w Michałowicach nie ma możliwości zrealizowania zajęć z siatkówki i koszykówki w formie wskazanej przez projektodawcę. Z uwagi na to projektodawca wycofał projekt dotyczący zajęć siatkarskich.
6. Taneczne wieczory na dechach – tematyczne wieczorki taneczne w plenerze. Cykl letnich zabaw integracyjnych dla mieszkańców – sołectwo Nowa Wieś – 35 300,00 zł. POZYTYWNA – w uzgodnieniu z projektodawcą zmieniono zakres projektu, a tym samym szacowane koszty. Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
7. Zredukuj stres – cykl wykładów wprowadzających w techniki relaksacyjne i sposoby obniżania poziomu stresu. Profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego oraz integracja – sołectwo Reguły – 62 850,00 zł. POZYTYWNA – projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
8. Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży – osiedle Michałowice – 27 000,00 zł. POZYTYWNA – projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
9. Utrzymanie sprawność fizycznej przez wakacje – osiedle Michałowice – 3 080,00 zł. POZYTYWNA – w porozumieniu z projektodawcą zmieniono tytuł i lokalizację projektu. Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
10. Radosne śpiewanie – grupowe warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży w Komorowie – osiedle Komorów – 13 250,00 zł. POZYTYWNA – projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
11. Radosne śpiewanie – grupowe warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży w Michałowicach – osiedle Michałowice -13 250,00 zł. POZYTYWNA – projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
12. Klub Italia Vera – cykliczne spotkania dla mieszkańców zainteresowanych poznawaniem włoskiej kultury i sztuki życia, w tym praktykowaniem języka, poznawaniem tajników kuchni i włoskich obyczajów – sołectwo Reguły – 24 000,00 zł. POZYTYWNA – projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
13. Zielona wyspa pływająca na „Zalewie Komorowskim” – osiedle Komorów – 60 000,00 zł. NEGATYWNA – projekt nie spełnia wymagań określonych w § 19 ust.2 pkt 2b uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego (jego lokalizacja jest tożsama z gminnymi przedsięwzięciami). Pływająca wyspa dla ptaków jest elementem opracowywanej dokumentacji dot. „Zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym położonym w Komorowie-Wsi”.
14. Tanecznie w plenerze – sołectwo Reguły – 42 000,00 zł. POZYTYWNA -w uzgodnieniu z projektodawcą zmieniono zakres projektu, a tym samym szacowane koszty. Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
15. Będziemy żeglarzami. Teoretyczny kurs na patent. Zajęcia dla dzieci w wieku 14-18 lat oraz dorosłych – osiedle Komorów – 9 200,00 zł. POZYTYWNA – projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
16. Słucha, ale czy słyszy – przesiewowe badania przetwarzania słuchowego dla dzieci – osiedle Michałowice – 41 000,00 zł. POZYTYWNA – projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
17. Faszynowanie linii brzegowej oczka wodnego oraz wykonanie pomostu między dwoma mostkami – sołectwo Sokołów – 112 000,00 zł. POZYTYWNA – w porozumieniu z projektodawcą dokonano zmian w zakresie prac. Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
18. Zajęcia sportowe tenisa ziemnego dla osób z niepełnosprawnością sprawnych ruchowo – Granica/Komorów/Pęcice – 57 600,00 zł. NEGATYWNA – projekt nie spełnia wymagań określonych w § 19 ust. 2 pkt.: 1c uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego – Gmina Michałowice nie posiada tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której projekt ma być realizowany.
19. Zajęcia sportowe (tenis ziemny) dla dzieci, młodzieży i dorosłych – Granica/Komorów/Pęcice – 57 600,00 zł. NEGATYWNA – projekt nie spełnia wymagań określonych w § 19 ust. 2 pkt.: 1c uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego – Gmina Michałowice nie posiada tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której projekt ma być realizowany.
20. Utrzymanie sprawność fizycznej przez wakacje – sołectwo Reguły – 3 100,00 zł. POZYTYWNA – w porozumieniu z projektodawcą zmieniono tytuł i lokalizację projektu oraz szacowane koszty. Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
21. „Gmina Michałowice dla dzieci. Gra spacerowa” – książeczka dla dzieci – sołectwo Reguły – 25 000,00 zł. POZYTYWNA – projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
22. Dawniej niż wczoraj – wieczory z muzyką dawną – sołectwo Reguły – 30 000,00 zł. POZYTYWNA – w uzgodnieniu z projektodawcą zmieniono lokalizację. Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
23. Opera barokowa – osiedle Michałowice – 30 000,00 zł. POZYTYWNA – w uzgodnieniu z projektodawcą zmieniono lokalizację. Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
24. Badam, odkrywam, doświadczam – cykl zajęć ogólnorozwojowych dla najmłodszych dzieci (w wieku od 6 miesięcy do 3 lat) – sołectwo Opacz-Kolonia – 27 000,00 zł. POZYTYWNA – projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
25. Przygoda z ceramiką – warsztaty w Komorowie – osiedle Komorów- 25 000,00 zł. POZYTYWNA – projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.