„Janosikowe” do trybunału

Region

W tym roku wysokość „janosikowego” dla Mazowsza wyniesie 940 mln złotych. Aby województwo mogło zapłacić tak wysoką kwotę musi ciąć zaplanowane na ten rok inwestycje. Władze województwa nie godzą się, by finansować uboższe regiony kraju kosztem ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć.

Czym jest „janosikowe”

To obowiązkowa opłata, którą muszą uiścić województwa wykazujące ponadprzeciętne dochody. Przekazane do budżetu państwa pieniądze w formie subwencji zasilają biedniejsze regiony kraju. Wysokość wpłaty jest obliczana na podstawie dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W tym roku Mazowsze będzie musiało zapłacić 940 mln „janosikowego”, co stanowi 70% wpływów do budżetu województwa. W zamian z budżetu państwa otrzyma zaledwie 157 mln. złotych.

Żeby zapłacić trzeba ciąć

Województwo, aby zapłacić tak ogromną kwotę musi ciąć własne inwestycje i dotacje. Jednym z powodów takiej sytuacji są malejące wpływy z podatku CIT, przez co Mazowsze ma zbyt mało pieniędzy na „janosikowe” i własne inwestycje. Podczas czwartkowej (20 maja) konferencji prasowej przedstawiono plan cięć. Zrezygnowano z dofinansowania na budowę „Orlików” w całym województwie. Z powodu oszczędności podjęto decyzję o rezygnacji z zakupu 20 pociągów dla Kolei Mazowieckich, dodatkowo zmniejszono dotację dla przewoźnika o 5%. W planach jest również sprzedaż udziałów samej spółki kolejowej. Jednak ostateczna decyzja w tej sprawie musi zostać podjęta przez sejmik wojewódzki. (Więcej o sprzedaży KM tutaj)

Dodatkowe cięcia dosięgną również Warszawską Kolej Dojazdową. O 10% zmniejszono dotację dla kolejki, i o 20 mln obcięto dokapitalizowanie WKD. Dodatkowo o 5% zmniejszono dotację dla placówek kulturalnych, a o 4,5% dla placówek oświatowych podległych województwu. Są to m.in. kolegia nauczycielskie, niektóre szkoły policealne, biblioteki oraz ośrodki szkolno-wychowawcze. Cięć dokonano również w Warszawskim Szpitalu Bródnowskim i Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym.

Ustawa do trybunału

Marszałek województwa Adam Struzik podkreślił, że system „janosikowego” jest dla Mazowsza bardzo niesprawiedliwy. Marszałek wystąpił już do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o przyspieszenie prac nad badaniem niezgodności ustawy wprowadzającej „janosikowe” z Konstytucją RP. Wniosek o stwierdzenie niezgodności został złożony do trybunału na początku bieżącego roku.

„Janosikowe” dobrą ideą

Sama idea wspierania biedniejszych regionów kraju przez bogatsze jest bardzo potrzebna. Niestety ustawodawcy zapomnieli o ustaleniu realnego progu dla wysokości tej opłaty. Niedorzecznym jest fakt, że aby wspierać innych trzeba rezygnować z własnych, niezwykle ważnych przedsięwzięć. Problem nie miałby miejsca gdyby w ustawie znalazł się zapis, że maksymalna wysokość „janosikowego” może wynosić np. 30% wpływów do budżetu województwa.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.