Drogi: Piastów lepszy niż Pruszków

Region

Zainteresowanie czytelników artykułem o planowanych na ten rokinwestycjach drogowych w Pruszkowie zachęciło nas do kontynuacji tematu i pokazania jak ta sytuacja wygląda w innych miastach i gminach naszego regionu. Tym razem – Piastów,  który mimo,  że sporo mniejszy,  wyda na te inwestycje w tym roku o 2 mln zł więcej niż Pruszków.

– Inwestycje drogowe to prawie połowa całego naszego tegorocznego budżetu inwestycyjnego – mówi burmistrz Zdzisław Brzezinski – To konsekwencja kilkuletnich starań o wpisanie modernizacji niektórych naszych ciągów drogowych w programy dofinansowań unijnych i krajowych. Dotacji nie udało nam się uzyskać, bo poszły w biedniejsze regiony kraju, ale przygotowanych inwestycji nie sposób zaniechać, więc zdecydowaliśmy się prowadzić je z własnych środków wspomaganych kredytowaniem.

Największa z nich to ponad 2-kilometrowy ciąg ulic 11 listopada – Ujejskiego – Sienkiewicza, który umożliwi dodatkowy wjazd do centrum miasta z Alei Jerozolimskich.  Odciąży tym samym przeładowaną Aleję Tysiąclecia, która do tej pory jest jedyną arterią komunikacyjną dla tego kierunku. Wraz z przebudową wzdłuż ulic powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Prace rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku i wszystko wskazuje na to, że zakończą się jeszcze przed latem. Koszt tej inwestycji to aż 7 mln zł.

Podobną inwestycją, ale na mniejszą skalę będzie stworzenie nowego ciągu komunikacyjnego między Al. Wojska Polskiego a ul. Bohaterów Wolności w oparciu o modernizację przebiegu ulic Traugutta i Kościuszki. Przy tej okazji zostanie stworzona  infrastruktura dla powstającego tam nowego osiedla. Prace rozpoczną się w wakacje a zakończą najprawdopodobniej wczesną jesienią. Ich koszt to 3 mln zł.

W ramach porozumień międzygminnych będą w tym roku realizowane remonty trzech ulic „granicznych”. Wspólnie z Pruszkowem budowana będzie ul. Curie-Skłodowskiej, by ułatwić życie mieszkańcom zlokalizowanych tam nowych osiedli. W tym roku uda się zrealizować jedynie około połowy inwestycji, więc zakończenie w roku przyszłym. Wspólnie z Gminą Michałowice remontowana będzie natomiast ul. Daniłowskiego (80% po stronie Piastowa) oraz prawdopodobnie końcówka ul. Orzeszkowej.

Nastąpi również finał budowy układu drogowego końcówki Al. Krakowskiej (od ul. Ożarowskiej do rzeki Żbikówki). Tu inwestycja wiąże się z istotną dla całej okolicy budową odwodnień i oczyszczalni wód opadowych. Przebudowana będzie również ul. Asnyka, by stworzyć dogodne połączenie Al. Tysiąclecia z ul. Tuwima. Ponadto wybudowany zostanie nowy parking przy ul. Skorupki oraz zmodernizowane będą tereny wewnątrzosiedlowe pomiędzy Al. Tysiąclecia a ul. Reja.

Obraz planowanych w Piastowie inwestycji drogowych nie byłby pełen bez informacji o inwestycjach na piastowskich drogach powiatowych. Po ubiegłorocznym remoncie pruszkowskiego odcinka ul. Bohaterów Warszawy w roku bieżącym remont będzie prowadzony na jej piastowskim przedłużeniu, czyli ul. Tuwima. To poważna inwestycja, bo polegająca na całkowitej przebudowie drogi i to na długim odcinku. Przewidziana jest także przebudowa najbardziej kolizyjnego w powiecie pruszkowskim skrzyżowania Al. Tysiąclecia z ul. Warszawską (zbyt wąski zjazd z wiaduktu).

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.