MZO: Inwestujemy w nowoczesność

Art. Sponsorowany

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie to Spółka, która zatrudnia blisko 300 osób. Wykwalifikowany personel z powodzeniem wykonuje swoje zadania na rzecz poprawy jakości życia lokalnych społeczności.

Podstawą działalnością Zakładu jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, gmin i przedsiębiorstw. Obsługujemy naszych klientów również w zakresie odbioru odpadów segregowanych, wielkogabarytowych, poprodukcyjnych, opróżniamy zbiorniki bezodpływowe oraz zapewniamy zimowe i letnie utrzymanie dróg oraz ciągów pieszych.

W 2005 roku zastała uruchomiona wielofunkcyjna instalacja do segregacji odpadów niesegregowanych oraz odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej, mobilne urządzenie do kompostowania odpadów, instalacja do biologicznego przetwarzania frakcji biodegradowalnej, ostatecznie uzyskując status zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu warszawskiego. Przepustowość instalacji to 75 000 Mg/rok.
Instalacja posiada moduł do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów charakteryzujących się właściwościami palnymi. Produkcja paliw oparta jest na technologii dostarczonej przez firmę Linder z Austrii. Paliwa alternatywne są to palne odpady w formie stałej, przeznaczone do wykorzystania jako paliwa w procesach przemysłowych, wytworzone poprzez przetwarzanie niektórych odpadów innych niż niebezpieczne, które w wyniku przekształcenia termicznego nie powodują przekroczenia standardów emisyjnych. Proces produkcji paliwa alternatywnego polega na wstępnym doborze określonych odpadów stałych, które posiadają odpowiednią wartość energetyczną oraz określone parametry fizykochemiczne. Odpady te w dalszej kolejności poddawane są mechanicznej obróbce w wyniku której powstaje paliwo.

Spółka prowadzi też zbieranie odpadów zielonych, które są unieszkodliwiane w komposterze. Tam ulegają biodegradacji. Komposter to urządzenie mobilne, w pełni zautomatyzowane, wykorzystujący najlepsze dostępne techniki. W wyniku procesu kompostowania w warunkach tlenowych powstaje kompost.

Biorąc pod uwagę charakter działalności firmy i związane z tym ryzyko zwiększonej odorowości, nawiązaliśmy współpracę z Katedrą Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej Politechniki Gdańskiej w celu wyodrębnienia rodzajów związków chemicznych wpływających na nieprzyjemny zapach. W ramach prowadzonych badań staliśmy się pionierem w tej dziedzinie.

Inwestujemy w nowy sprzęt, automatykę, ale też nowe pojazdy, bardziej przyjazne dla środowiska. W przyszłości zamierzamy powiększyć flotę śmieciarek napędzanych gazem. Na terenie Zakładu znajduje się stacja CNG, która uzupełnia nasze zapotrzebowanie na gaz od dostawców zewnętrznych.
APLA
Jakość i profesjonalizm usług, a przede wszystkim rzetelność to fundamentalne zasady, którymi kierujemy się w swojej pracy. Dziś dbając o jutro pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość, motywuje do działania, napawa nadzieją i optymizmem, by podejmować kolejne wyzwania.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.