III sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej

Region

Wybór nowego przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych oraz przyjęcie regulaminów i planów prac trzech komisji to główne punkty obrad trzeciej sesji Rady Miejskiej w Podkowie Leśnej, która odbyła się w miniony wtorek.

4 stycznia podkowiańscy radni zebrali się po raz trzeci w tej kadencji, aby powołać przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych oraz zatwierdzić plany prac trzech komisji: rewizyjnej, Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Przewodniczący Komisji KOSiSS wybierany był po raz drugi. Wcześniej funkcji tej zrzekła się Anna Dobrzańska-Foss. Na stanowisko zgłoszono tylko jednego kandydata – Macieja Foksa. Za jego kandydaturą głosowało 9 radnych, dwóch było przeciwnych, czterech wstrzymało się od głosu.

Czystą formalnością było przyjęcie regulaminów i planów prac na rok 2011 trzech komisji. Komisja rewizyjna w pierwszym kwartale tego roku zaplanowała kontrolę przebiegu realizacji budowy hali sportowej i rozbudowy szkoły oraz nadzorowanie działań Urzędu Miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej w mieście.  

Radni wchodzący w skład Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w I i II kwartale tego roku zaplanowali m.in. szczegółowo zapoznać się z projektem organizacji ruchu drogowego, remontami drogowymi czy realizacją zaleceń dotyczących urządzenia Lasu Młochowskiego. Członkowie tej Komisji chcą ponadto w pierwszym kwartale przeanalizować stan cieków wodnych oraz program gospodarki odpadami w kontekście zmian ustawowych, w tym propozycje rozwiązań organizacyjnych i finansowych dla odbioru liści, odpadów ponadgabarytowych i elektrosprzętu.

Pracowity okres czeka członków komisji Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. Będą pracować nad budżetem miasta, monitorować realizację zadań inwestycyjnych wynikających ze „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta” i „Wieloletniego planu inwestycyjnego”, oraz realizować bieżące zadania podejmowane na wniosek burmistrza, Rady Miasta i mieszkańców.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.