Złożono wniosek o odwołanie dyrektora Zana

Region

10 marca w L.O. im Zana odbyło się spotkanie statutowych organówszkoły: dyrekcji, rady pedagogicznej, rady rodziców z przedstawicielami organu prowadzącego - zarządem powiatu pruszkowskiego oraz reprezentantami instytucji sprawującej nadzór nad placówką z kuratorium mazowieckiego. Spotkanie dotyczyło aktualnej sytuacji w szkole.

W maju ub. roku, w przededniu egzaminów maturalnych decyzją zarządu powiatu z funkcji dyrektora szkoły odwołana została p. Krystyna Szydłak. Na jej miejsce w drodze konkursu powołano nową dyrektor p. Bożeną Grzybowską. Ta decyzja władz powiatu wywołała głośne protesty i konflikty uczniów oraz nauczycieli związanych z liceum Zana. Proceduralne spory ciągnęły się kilka miesięcy.

Atmosferę niepokoju podsycała dodatkowo ciągnąca się od kilku lat sprawa likwidacji szkoły lub przeniesienia jej siedziby w inne miejsce. Przeciwko zagrożeniu protestowali uczniowie, nauczyciele oraz środowisko absolwentów i przyjaciół liceum. Sprawą zainteresowały się lokalne i warszawskie media. Powołane zostało stowarzyszenie Obrońców tradycji i lokalizacji szkoły w jej obecnej siedzibie. Mimo formalnych zapewnień ze strony przedstawicieli zarządu i rady powiatu o braku woli likwidacji czy przeniesienia szkoły atmosfera niepokoju i zagrożenia była, i jest ciągle obecna. Delegacje uczniów, protesty, transparenty stały się stałym elementem kolejnych obrad sesji rady powiatu, a temat Zana nie schodził z czołówek lokalnych mediów. Aby tę atmosferę uspokoić zorganizowane zostało spotkanie Starosty z uczniami szkoły. W konsekwencji zarząd powiatu podjął uchwałę o pozostawieniu liceum Zana w jego dotychczasowej siedzibie.

Spotkanie to stało się przyczyną nowych nieporozumień i konfliktów. Kto czytał wpisy i komentarze, na internetowym forum Zana miał okazję wyodrębnić kilka wątków, które były przyczyną nowych napięć i kontrowersji. Dotyczyły one zarządzenia dyrektor szkoły o ograniczeniu swobodnego wstępu na jej teren osobom nie będącym uczniami lub kadrą pedagogiczną, zatrzymania w klasach uczniów w czasie przerwy przed spotkaniem ze starostą. Dwa kolejne to przepychanka pomiędzy nauczycielkami, które zamiast werbalnych użyły w dyskusji argumentów siłowych oraz rozmowa dyscyplinująca, jaką miał przeprowadzić przedstawiciel urzędu starostwa z jednym z uczniów liceum.

Wydarzenia te znalazły swoje odbicie nie tylko na wirtualnym, ale i na realnym forum dyskusyjnym w trakcie wtorkowego spotkania władz, dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej i rodziców. Kilkugodzinna dyskusja zakończyła się postawieniem wniosku rady pedagogicznej o odwołanie dyrektora szkoły z pełnionej funkcji. Przegłosowany i przyjęty wniosek został przekazany zarządowi powiatu pruszkowskiego. Dla formalności wyjaśnić wypada, że z faktu jego podjęcia nie wynikają żadne konsekwencje prawne, gdyż wniosek rady pedagogicznej nie jest dla organu prowadzącego aktem wiążącym.

Konflikt interesów nadal trwa, a jego końca na razie nie widać…

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.