Kowalski zrezygnował z funkcji wicestarosty

Region

W trakcie obrad wczorajszej XXXIV Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego wdniu 27 kwietnia 2010 r. wicestarosta Dariusz Kowalski wygłosił oświadczenie, dotyczące okoliczności sprawy w związku z uznaniem go winnym przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy i złożył rezygnację z pełnienia funkcji wicestarosty. (cytujemy tekst oświadczenia)

W roku 1998 Rada Dzielnicy Ochota Gminy Warszawa-Centrum powołała mnie na Zastępcę Dyrektora Dzielnicy – Członka Zarządu obecnie jest to funkcja Zastępcy Burmistrza Dzielnicy, był to 22 grudnia 1998 roku. Od 23 grudnia rozpocząłem pracę w urzędzie, a raczej zapoznawałem się z funkcjonowaniem urzędu, dopełniałem formalności związane z zatrudnieniem itp. Następnie były święta Bożego Narodzenia i koniec roku. W tym okresie Zarząd Dzielnicy nie obradował i nie podejmował żadnych uchwał. Dopiero w nowym 1999 roku zarząd rozpoczął swoją pracę.
     
Sprawa zadłużenia RKS „ SKRA” z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie była przedmiotem obrad zarządu w dniu 17 kwietnia 1999r. Zarząd jednomyślnie zajął stanowisko o konieczności skierowania sprawy na drogę egzekucji sądowej i w wyniku tej decyzji komornik zajął konto bankowe „SKRY”. Był to jedyny raz kiedy zarząd zajmował się sprawą zadłużenia „SKRY” w okresie 16 miesięcy kiedy byłem Członkiem Zarządu Dzielnicy Ochota tj. do dnia 18 kwietnia 2000 roku.
     
Prokurator w akcie oskarżenia zarzucił mi, że w latach 1998 – 2000 jako członek zarządu nienależycie egzekwowałem opłatę za wieczyste użytkowanie. Chcę powiedzieć, że gdybym miał podjąć decyzję w tej sprawie dziś, po 10 latach podjąłbym identyczną decyzję.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
     
W dniu 21 kwietnia br. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy uznał mnie za winnego zarzucanego mi czynu i skazał mnie m.in. na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery lata. Wyrok nie jest prawomocny i przysługuje mi odwołanie od tego wyroku do Sądu Apelacyjnego. Oczywiście skorzystam z tego prawa i złożę apelację aby udowodnić w tej sprawie swoją niewinność.
     
Dlatego też chcąc być w zgodzie z własnymi  przekonaniami oraz dotrzymując obietnicy którą złożyłem Wysokiej Radzie w grudniu 2006 roku, w trybie art. 31c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym składam rezygnację z funkcji wicestarosty pruszkowskiego.  
Dodajmy, że rezygnacja z funkcji złożona w trybie tej ustawy musi być przyjęta przez Radę Powiatu w formie uchwały o rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Niepodjęcie jej przez radę jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji. Taki sam termin obliguje starostę do przedstawienia radzie nową kandydaturę na członka zarządu.

Więcej informacji w wydaniu papierowym gazety WPR w najbliższy piątek.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.