Złóż wiosek – pieniądze z ZUS czekają

Region

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o przyznanie świadczenia z programu „Dobry Start”. Jeśli wniosek trafi do urzędu do końca sierpnia, to zwrot pieniędzy otrzymamy we wrześniu.

Przypomnijmy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługę programu „Dobry Start” przejął od roku szkolnego 2021/2022. To właśnie do ZUS przyjmuje wnioski, przyznaje i wypłaca tzw. 300 plus. W minionym roku szkolnym tylko na Mazowszu z dofinansowania do wyprawki szkolnej skorzystało 660 tys. uczniów.

Jak działa świadczenie „Dobry Start”
W ramach programu rodzice mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Wsparcie przysługuje raz w roku – na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Jak szybko otrzymać pieniądze?
Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od 2ipca do 30 listopada 2022 roku. Jeśli zależy nam na szybkiej wypłacie świadczenia, to wniosek należy złożyć jak najszybciej. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.

Wniosek o dopłatę do wyprawki szkolnej można złożyć tylko drogą elektroniczną za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Na PUE ZUS specjalny kreator wniosków o świadczenia z „Dobrego Startu” poprowadzi użytkownika przez cały proces krok po kroku. To pozwoli uniknąć błędów przy ubieganiu się o świadczenie. Na wniosku – oprócz innych danych – należy podać: numer rachunku bankowego, na który wpłynie świadczenie, adres mailowy oraz numer telefonu – czyli dane, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku.

Informacje o świadczeniu
Zawiadomienia dotyczące świadczeń „300 plus” będą przekazywane w formie elektronicznej. Informację o przyznaniu świadczenia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Warto również pamiętać, że świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.