Zakończenie roku – zakończenie inwestycji

Pruszków

Wraz z końcem roku na terenie powiatu pruszkowskiego zakończyło się kilka inwestycji. To inwestycje drogowe w Pruszkowie i Nadarzynie.

Most w Krakowianach

Most znajdujący się na terenie gminy Nadarzyn, w Krakowianach, przeszedł gruntowny remont. Naprawione zostały elementy konstrukcyjne, wykonano izolację poziomą i pobocza, a także odnowiono nawierzchnię i bariery energochłonne. Dodatkowo umocniono dno rzeki i terenu przyległego. Zadanie kosztowało ponad 1 mln zł, z czego prawie 430 tys. zł pochodziło z Rezerw Subwencji Ogólnej, a 200 tys. zł – z budżetu gminy Nadarzyn. Wykonawcą remontu było Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. BUDOWNICTWO Sp. K.

Sygnalizacja świetlna w Pruszkowie

Sygnalizacja powstała na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej w Pruszkowie, ul. Pęcickiej w Pęcicach oraz ul. Ireny w Pruszkowie i ul. Kwiatów Polnych w Pęcicach. Na skrzyżowaniu pojawiła się pełna sygnalizacja wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 303 tys. zł, z czego 220 tys. zł pochodziło ze środków zewnętrznych. 65 tys. zł z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań, 75 tys. zł z budżetu miasta Pruszkowa i 80 tys. zł z budżetu gminy Michałowice. Wykonawcą sygnalizacji była firma MB7 Brzozowski.

Sygnalizacja świetlna w Strzeniówce

Tak samo jak w przypadku inwestycji na ul. Armii Krajowej w Pruszkowie, tutaj także postawiono pełną sygnalizację świetlną wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Sygnalizacja znajduje się na skrzyżowaniu ul. Pruszkowskiej i Jodłowej w Strzeniówce. Inwestycja kosztowała ponad 315 tys. zł, a zrealizowała ją firma Podkowa Sp. z o.o.

Rozbudowa ul. Sienkiewicza, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej i Parkowej w Pruszkowie

Jedna z najbardziej newralgicznych inwestycji na terenie powiatu została zakończona. Chodzi o rozbudowę ul. Sienkiewicza od ronda do skrzyżowania z ul. Kościuszki i budowę nowego odcinka drogi od ul. Kościuszki do ul. Parkowej. Poza nową drogą, pojawiła się sygnalizacja świetlna, a także nasadzenia kompensacyjne – łącznie 923 szt. drzew, krzewów oraz traw. Całość kosztowała ponad 11,6 mln zł, z czego fundusze zewnętrzne pokryły ponad połowę kosztów. 4 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a ponad 2,7 mln zł – z budżetu miasta Pruszkowa.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.