Przyszłość Liceum im. Tomasza Zana

Region

Dla nikogo, kto związany jest z Pruszkowem nie jest tajemnicą, że odkilku lat krąży pogłoska o pomyśle likwidacji lub przeniesienia Liceum im. Tomasza Zana w inne miejsce. Gminna i powiatowa, powtarzana szeptem, a niekiedy całkiem poważnie i głośno wieść niosła, że placówka miałaby być zlikwidowana lub w najlepszym przypadku przeniesiona do obiektów Zespołu Szkół przy ul. Gomulińskiego, a jego tradycyjna od lat siedziba przeznaczona na jakiś bliżej nieokreślony cel.

Słyszało się również, że teren po zlikwidowanej szkole miałby być wykorzystany na lokalizację jakiegoś projektu developerskiego w rodzaju ekskluzywnego osiedla dla wybranych. Muszę przyznać, że niektóre z wersji opowieści bywały tak sugestywne, że choć mało prawdopodobne z racjonalnego i technicznego punktu widzenia, stawały się możliwe do przeprowadzenia i absurdalnie wiarygodne. Jako absolwent liceum „Zana” (tu właśnie robiłem maturę w pamiętnym 1968 roku) byłem tymi pomysłami zbulwersowany i dość mocno zaniepokojony. Kilkakrotnie podejmowałem ów drażliwy temat w rozmowach z przedstawicielami władz powiatu. Kilkakrotnie byłem zapewniany, że takiego zamysłu nie ma. Przynajmniej w perspektywie najbliższych kilku lat czy kadencji. I temat znikał na jakiś czas, by pojawiać się na nowo przy pierwszej nadarzającej się okazji. A preteksty bywały różne. Ale to już temat na inną opowieść… Wracając do głównego wątku, chciałbym podkreślić fakt, że zorganizowane Forum Dyskusyjne zajęło się problemem przyszłości Liceum „Zana” chyba po raz pierwszy tak spokojnie, rzeczowo i konkretnie. Mam nadzieję, że postawione wnioski i wspólnie wypracowane stanowisko doprowadzi do podjęcia właściwych i satysfakcjonujących wszystkich decyzji, by przyszłość tego najstarszego i zasłużonego liceum rysowała się równie jasno i klarownie jak jego dotychczasowa historia i tradycja.

„Cyrkla, wagi i miary do martwych użyj brył Mierz siły na zamiary, nie zamiar podług sił.”

– głosi motto wieszcza Adama Mickiewicza uwiecznione na pamiątkowej tablicy poświęconej dyrektorom najstarszego pruszkowskiego Liceum im. Tomasza Zana, którą staraniem Rady Rodziców, Samorządu Uczniów i Słuchaczy, Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. T. Zana w Pruszkowie, Stowarzyszenia Obrońców Lokalizacji i Tradycji ZSO i LO im T. Zana i Gimnazjum nr 1 odsłonięto w piątkowe popołudnie 27 listopada 2009 roku. Uroczystość zgromadziła kilkadziesięcioro zaproszonych osób, byłych i obecnych uczniów, pedagogów i przyjaciół tej najstarszej i niezwykle zasłużonej dla miasta i regionu szkoły. Honorowymi gośćmi byli J. Ekscelencja Abp. Henryk Hoser

– biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej, który dokonał również odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy, Prof. Dr hab. Marek Krawczyk – JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Krystyna Woźniak-Trzosek – Redaktor Naczelna „Polish Market”, Alicja Majewska – znana i lubiana piosenkarka, Krzysztof Rymuza – Dyrektor Szpitala Kolejowego w Pruszkowie. Wszyscy wymienieni są absolwentami pruszkowskiego liceum Zana. Tablica ma upamiętniać wkład i dokonania dyrektorów i jednocześnie zasłużonych pedagogów, którzy przez lata podejmowali trud kształcenia wielu pokoleń młodych mieszkańców Pruszkowa. Na tablicy lista nazwisk i lata, w których pełnili swoje funkcje i posłannictwo: Bolesław Woyde 1921-1922, Bolesław Jakubowski 1922-1928, Leon Ostrowski 1928-1939, Bohdan Zieliński 1940-1945, Michał Sokorski 1945-1947, Bazyli Ogroblin 1947-1948, Roman Kubiński 1948-1950, Jan Gilewicz 1950-1972, Maria Wójcik 1972-1978, Stefan Giewartowski 1978-1986, Krystyna Szydłak 1986-2009. Ich wkład w budowę, rozwój placówki, zachowanie jej historycznego charakteru, tradycyjnych wartości i niezmiennie od lat wysokiego poziomu kształcenia wychowanków szkoły został dostrzeżony i upamiętniony, by w przyszłości być świadectwem i wzorem do naśladowania dla ich następców.

Druga, wieczorna część spotkania miała charakter Forum Dyskusyjnego, dotyczącego „88-letniej Tradycji, Teraźniejszości i Przyszłości Liceum im. T. Zana”, ale z racji braku odpowiednich warunków lokalowych szkoły musiała odbyć się już poza jej siedzibą, w salach konferencyjnych hotelu „Ideal”. Spotkanie z udziałem patronów spotkania, gości honorowych, władz regionu, powiatu i miasta a także zaproszonych gości: radnych obu szczebli samorządu, środowiska nauczycieli szkół średnich, uczniów, ich rodziców oraz przyjaciół i sympatyków szkoły przebiegło w spokojnej i rzeczowej atmosferze. W części historycznej organizatorzy zaprezentowali historię szkoły, jej unikalnej atmosfery i charakteru, przypomnieli sylwetki jej wybitnych dyrektorów i pedagogów, ich niewątpliwe sukcesy w kształtowaniu pokoleń wychowanków i absolwentów szkoły, ale również jej trudne warunki lokalowe, brak sali gimnastycznej czy odpowiedniego zaplecza rekreacyjno-sportowego. Właściwa, podsumowująca część spotkania była dyskusją o przyszłości i perspektywach rozwoju placówki: koniecznością przeprowadzenia modernizacji i dostosowania szkoły do współczesnych standardów, odpowiadających jej wymogom i zamierzeniom. Choćby z racji zasług i kontynuacji historycznej tradycji naukowej i wychowawczej pokoleń „Zaniaków” i potrzeby zachowania jej ciągłości.

Spotkanie zakończyło się przyjęciem wspólnie uzgodnionego i podpisanego przez uczestników Forum stanowiska, dotyczącego przyszłości szkoły i sposobu podejmowania przez władze Powiatu Pruszkowskiego decyzji zgodnych z posłaniem wieszcza, widniejącym na pamiątkowej tablicy. Treść stanowiska publikujemy poniżej.

Stanowisko Uczestników Forum Dyskusyjnego

Zorganizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia Obrońców Lokalizacji i Tradycji ZSO Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana i Gimnazjum nr 1 w Pruszkowie w dniu 27 listopada 2009 r.

W wyniku dyskusji, w której udział wzięli przedstawiciele władz miejskich, powiatowych i regionalnych, dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie, rodzice, zaproszeni goście oraz sympatycy szkoły stwierdzono, że rola i zasługi w kształceniu i wychowaniu polskiej inteligencji, Państwowego Gimnazjum i Liceum, a obecnie ZSO, w skład którego wchodzi LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie, powołane w 1921 roku, jako jedna z najstarszych szkół ogólnokształcących na terenie regionu, są niepodważalne i stanowią dorobek narodowy.

W trosce o dalszy rozwój i byt szkoły oraz w obronie tradycji, której pielęgnowanie jest poszanowaniem historii miasta i regionu stwierdzamy, że:

– należy dalej podtrzymywać dotychczasowe tradycje szkoły, dbać o ich rozwój i kontynuację,

– decyzje władz samorządowych powiatu pruszkowskiego, dotyczące przyszłości szkoły, jej lokalizacji i rozwoju powinny być poprzedzone szeroką konsultacją społeczną i zaopiniowane przez środowisko lokalne tj. nauczycieli, uczniów, rodziców, towarzystwa i stowarzyszenia związane ze szkołą,

– jesteśmy przeciwni zmianie dotychczasowej lokalizacji szkoły, natomiast w pełni popieramy modernizację i rozbudowę obecnej siedziby liceum w jej dotychczasowej lokalizacji – czyli przy ul. Daszyńskiego 6, które to miejsce od początku istnienia szkoły jest z nią nierozerwalnie związane.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.