Hałas w Jerozolimskich. Normy przekroczone!

Region

Badania hałasu na pruszkowskim odcinku Alei Jerozolimskichjednoznacznie wskazują na przekroczenie dopuszczalnych norm, tak w dzień, jak i w nocy. Czy ten argument przekona władze wojewódzkie do instalacji ekranów dźwiękochłonnych wraz z planowaną przebudową trasy?

O projekcie przebudowy Alei Jerozolimskich i planowanym poszerzeniu wąskiego odcinka w Tworkach pisaliśmy jesienią ubiegłego roku. Gwałtowne protesty mieszkańców wywołane informacją o braku ekranów dźwiękochłonnych, skłoniły władze Pruszkowa do wykonania specjalistycznych badań natężenia hałasu na tym odcinku. Efekty badań potwierdziły najgorsze obawy.

Badania zlecono specjalistycznej niezależnej firmie. Przeprowadzone zostały w czterech punktach pomiarowych, zlokalizowanych na terenie posesji mieszkalnych u wylotów ulic: Niskiej, Szpitalnej, Zacisze i Narutowicza. Pomiary prowadzono w dzień i w nocy, w systemie ciągłym 24-godzinnym. Wyniki są jednoznaczne.

Polska norma uznaje za dopuszczalny poziom hałasu nie więcej niż 60 dB (decybeli) w ciągu dnia oraz 50 dB w nocy. We wspomnianych czterech punktach pomiarowych wzdłuż Alei Jerozolimskich poziom ten wahał się w dzień od 65,1 dB do 69,1 dB, zaś nocą od  61,3 dB do 66,1 dB. Największy hałas stwierdzono u wylotu ulicy… Zacisze.

Badanie, oprócz wyników pomiarów, miało opracować prognozę, wpływu rozbudowy trasy na poziom zmian hałasu do roku 2020. Badanie uwzględniło trzy koncepcje przyszłej trasy: bez żadnych zabezpieczeń, z ekranami dźwiękochłonnymi o wysokości 4,5 m oraz z ekranami o wysokości 6 metrów. Analiza wykazała, że optymalnym wariantem powinno być zastosowanie ekranów niższych, 4,5-metrowych, które obniżyłyby odczuwalne natężenie hałasu o ok. 6,5 dB. Zastosowanie ekranów wyższych pozwoliłoby na obniżenie hałasu tylko o 0,4 dB. Ten wariant byłby nieopłacalny z uwagi na podwyższony koszt budowy, negatywny wpływ na otoczenie oraz przesłanianie światła słonecznego.

Wnioski z przeprowadzonych badań nie pozostawiają żadnych złudzeń. W ich podsumowaniu czytamy: „Całkowita eliminacja przekroczeń poziomów dopuszczalnych nie jest możliwa przy użyciu współczesnych technologii i ekonomicznie akceptowalnych rozwiązań”. Wśród zalecanych środków polepszających sytuację okolicznych mieszkańców znalazły się m.in. wymiana okien na specjalne dźwiękoszczelne oraz ograniczenie prędkości jadących trasą pojazdów. Odpowiednia byłaby też specjalna, dźwiękochłonna nawierzchnia na nowych Alejach, ale… jest zbyt droga.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.