Gminy będą odpowiadać za śmieci?

Region

Według założeń nowej ustawy, która nota bene ma wejść w życie jeszcze wtym roku, to gminy będą musiały pilnować segregacji śmieci. Na jej mocy staną się właścicielami nieczystości i będą odpowiadać za ich zagospodarowanie.

Śmieciowy problem dotyczy całej Polski. Według resortu środowiska, gminy powinny odpowiadać za śmieci tak jak to ma miejsce w innych krajach Unii Europejskiej. Polska wstępując do unijnych struktur zobowiązała się uporządkować kwestię segregacji śmieci i ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji.

Przypomnijmy – przystępując do UE, Polska zobowiązała się do osiągnięcia konkretnych celów, m.in. ograniczenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przeznaczonych do składowania. Do końca tego roku w Polsce musi nastąpić ograniczenie do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy tych odpadów w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. (do końca 2013 r. – do nie więcej niż 50%, a do końca 2020 r. do nie więcej niż 35% tych odpadów). Obecnie na składowiska trafia ponad 90% odpadów ze strumienia ogółu odpadów komunalnych.

Nowe przepisy zakładają wprowadzenie dwóch zmian. Po pierwsze inaczej niż do tej pory ma wyglądać kwestia segregacji odpadów. Teraz to zarządcy gminy będą pilnować segregacji śmieci i edukować obywateli jak należy tę segregację przeprowadzać. Według ministerstwa środowiska segregacja jest opłacalna, gdyż wiąże się z mniejszymi stawkami za wywóz śmieci.

Po drugie w myśl nowej ustawy za odbiór śmieci będą płacili mieszkańcy i właściciele nieruchomości. Wysokość tych opłat ustalą gminy. Pieniądze będą bezpośrednio wpływały do budżetów gmin, a nie jak dotychczas, do firm odbierających nieczystości.

Prawdopodobnie gmina będzie mogła wybrać jeden z dwóch wariantów, który uzna za korzystniejszy. Pierwszy wariant zakłada, że gmina pobiera opłatę od mieszkańców i w trybie zamówień publicznych wyłania wykonawcę. Drugi wariant mówi, że odbierający odpady działa na terenie gminy na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta, a właściciel odpadów musi podpisać umowę z wykonawcą.

Nowe przepisy pozwolą na stworzenie narzędzi, które pomogą zrealizować ekologiczne efekty jakie zobowiązaliśmy się zrealizować wstępując do UE.

Nie od dziś lokalne władze uważają, że dopiero po przekazaniu gminom własności za odpady można mówić o prowadzeniu właściwej śmieciowej polityki.

– To co było do tej pory, to zły system. Jeżeli gmina będzie odpowiedzialna za śmieci, to zmieni się sytuacja gminy i społeczeństwa. Problem śmieci to sprawa wstydliwa i żenująca. Jeżeli te przepisy wejdą w życie zmuszą wszystkich do odpowiednich zachowań – mówi  Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego – Myślę, że dopiero po wyborach problem ten nabierze tempa. Do wyborów lokalne władze nie będą chciały się narażać społeczeństwu – dodaje burmistrz.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.