Przebudowa powiatówki

Region

Do 17 kwietnia wykonawca wyłoniony w przetargu powinien przystąpić dorozpoczęcia robót  związanych z remontem drogi 3832 Seroki - Gongolina - Baranów – Jaktorów w ramach poprawy spójności komunikacyjnej regionu.

Termin realizacji projektu zgodnie z umową wyznaczony jest na 31 lipca br. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w przetargu z dnia 17.03.2010 r. jest firma, „CEZET BIS” sp. z o. o.  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, ze Starachowic, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę wykonania zadania – cena brutto 2 404 290,47 zł i uzyskała tym samym najwyższą ilość punktów z pośród siedmiu firm zgłoszonych do przetargu. Konkurencyjne firmy składały nawet o milion złotych droższą ofertę na wykonanie tej inwestycji.  Jeżeli firma nie wywiąże się z umowy ukończenia przebudowy drogi na czas będzie płaciła odsetki za każdy dzień opóźnienia.

Już w tym momencie trwają przygotowania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac. Powiatowy Zarząd Dróg w Grodziski Mazowieckim we współpracy z gminami na terenie których będzie przeprowadzona inwestycja ustala nową organizację ruchu oraz planuje bezpieczeństwo na zmodernizowanych odcinkach drogi powiatowej.
Inwestycja, będzie współfinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Schetynówka), a także ze środków z budżetu powiatu grodziskiego i z budżetu gminy Baranów.

– W dniu 11 marca 2010 roku zawarto umowę pomiędzy wojewodą Mazowieckim, a powiatem grodziskim, reprezentowanym przez pana Marka Wierzbickiego, starostę powiatu grodziskiego, o dofinansowanie w wysokości 1 500 000,00 zł środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pod nazwą „Poprawa spójności komunikacyjnej regionu poprzez remont drogi 3832 Seroki – Gongolina – Baranów – Jaktorów”. Projekt ten bowiem znajduje się na liście zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2010 roku z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”- mówi Marta Strawa z Powiatowego Zarządu Dróg powiatu grodziskiego.

– Realizacja zadania finansowana będzie ze środków finansowych pochodzących z budżetu powiatu grodziskiego, z uwzględnieniem przyznanego dofinansowania oraz ze wsparciem finansowym gminy Baranów w wysokości 160 000 zł – dodaje urzędniczka.

Zakres inwestycji obejmuje przede wszystkim wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego z poszerzeniem dwustronnym jezdni, ze skrzyżowaniami i wlotami w ulice boczne. Początek robót ma zacząć się od skrzyżowania w Pułapinie z drogą Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki w kierunku do Baranowa. Projekt obejmuje także przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1516 Baranów-Stare Budy. Roboty będą dotyczyły także przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4135 Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki na skrzyżowanie typu rondo oraz  budowę zatok autobusowych z czego dwie z nich powstaną w rejonie wspomnianego ronda, dwie w rejonie urzędu gminy w Baranowie.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.