Grodzisk wyróżniony za innowacyjność

Region

Do faktu, że Grodzisk Mazowiecki jest jedną z najlepiej zarządzanychgmin w Polsce, zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Mazowiecka Gmina Roku, tytuł Burmistrza Roku dla Grzegorza Benedykcińskiego, pierwsze miejsce w konkursie Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości to tylko niektóre osiągnięcia władz Grodziska i to tylko w ciągu ostatniego roku. Ostatnio znów jest o nim głośno.

Przed miesiącem Grodzisk Mazowiecki, jako jedyna gmina w kraju, otrzymał prestiżowe wyróżnienie za innowacyjność „Award of Exellence in Intelectual Property Management” przyznane przez  Międzynarodowe Forum Zarządzania Własnością Intelektualną. Nagroda została przyznana za realizowany pomysł budowy interdyscyplinarnego Centrum Innowacji.  
Powstanie Centrum Innowacji w zamyśle pomysłodawców ma być ośrodkiem stwarzającym nowe, unikalne możliwości rozwoju dla przedsiębiorców i firm ukierunkowanych na wykorzystanie nowatorskich rozwiązań w wytwarzaniu produktu. Aby osiągnąć sukces w warunkach gospodarki rynkowej, nie wystarczy sam dobry pomysł, choćby najbardziej genialny czy nowatorski, trzeba potrafić ten pomysł zrealizować, przy zastosowaniu odpowiednich i skutecznych środków, technologii oraz wiedzy.

Centrum ma za zadanie wszystkie te elementy połączyć. W efekcie powinno stać się ośrodkiem stymulującym przedsiębiorczość i aktywność intelektualną, stwarzając przyszłym partnerom optymalne warunki rozwoju. Najprościej, pomysł byłby połączeniem idei inkubatora przedsiębiorczości, działającego w połączeniu i z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy wiedzy oraz technologii, opracowanych przez ośrodek naukowo-badawczy, ukierunkowany na osiągniecie optymalnych efektów ekonomicznych.

Oferta Centrum Innowacji skierowana będzie nie tylko do mieszkańców Grodziska i najbliższych jego okolic, ale w perspektywie również całego regionu Mazowsza czy województwa. Szanse na prawdopodobne osiągniecie sukcesu przedsięwzięcia umożliwia dogodne położenie Grodziska i stosunkowo dobra infrastruktura komunikacyjna. 

„Od dłuższego już czasu władze Grodziska obserwowały podobne centra innowacji w Austrii i w Niemczech, a wyjazdy studyjne okazały się bardzo skuteczną formą czerpania z doświadczeń funkcjonujących już instytucji tego typu – mówi Jan Pazio, sekretarz Grodziska Mazowieckiego.

Wprawdzie warunki w jakich funkcjonują te centra różnią się często od naszych, ale dostosowywanie się do istniejącego otoczenia makro i mikroekonomicznego jest jednym z najbardziej elementarnych sekretów powodzenia centrum innowacji.”

Ze względu na przewidywany ponad lokalny charakter centrum innowacji, Grodzisk Mazowiecki przyjął strategię realizacji projektu centrum we współdziałaniu z partnerami o kluczowym znaczeniu w tego typu przedsięwzięciach. Dlatego pierwszym krokiem do zrealizowania zamierzonych celów było podpisanie przez Grodzisk w końcu ubiegłego roku umowy współpracy z Politechniką Warszawską oraz Agencją Rozwoju Mazowsza, wspólnie z którą gmina wystąpiła o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych. Szacunkowe koszty przedsięwzięcia wraz z konieczną infrastrukturą ocenia się na około 35 milionów złotych.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.