Budżety gmin

Region

Po prezentacji budżetów na rok 2010 powiatów grodziskiego ipruszkowskiego, miast Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa oraz  gmin Michałowic, Milanówka i Piastowa prezentujemy możliwości finansowe i plany inwestycyjne dwóch pozostałych gmin naszego powiatu: Nadarzyna i Raszyna.

Mamy nadzieję, że porównanie budżetów poszczególnych gmin, ich potencjału oraz możliwości i preferencji inwestycyjnych (staraliśmy się zestawić gminy o podobnym charakterze – dwie gminy wiejskie w powiecie pruszkowskim) będzie interesującą lekturą tak dla radnych sąsiednich gmin, jak i mieszkańców mniej związanych z działaniem samorządów.

Nadarzyn

Liczba mieszkańców:  12 260
Dochody 85 063 018,61zł
Wydatki 86 518 065,56 zł w tym inwestycyjne: 41 719682,61 zł  = 48,22% wydatków ogółem (!!!)
Deficyt budżetowy 1 455 046,95 zł wynosi tylko 1,7% w stosunku do dochodu!!!!
Dochód na mieszkańca  6 938,26 zł (!!!)

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie gminy na rok 2010 są nieco skromniejsze niż w roku ubiegłym, ale ich wysokość sięga prawie 50 % wydatków ogółem!!! Na bieżący rok zaplanowane jest wykonanie kilkunastu kilometrów dróg i chodników. W planach inwestycyjnych znalazły się również: dokończenie kanalizacji w Ruścu, Kajetanach, Szamotach, Strzeniówce, oraz Wolicy, gdzie przewidziana jest dodatkowo budowa oczyszczalni. Przygotowane zostaną projekty sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Krakowiany, Wola Krakowiańska, Urzut, Kostowiec, Stara Wieś, Rusiec oraz dla części Rozalina. Dokończona będzie budowa nowego urzędu Gminy w Nadarzynie. W Kajetanach rozpocznie się budowa czterech domów komunalnych z 16 mieszkaniami.  Na granicy Ruśca i Młochowa rozpocznie się budowa kolejnego kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Orlik 2012” oraz przygotowanie dokumentacji  prawie 50 km ścieżek rowerowych.  
 
Nadarzyn najlepszy w Polsce!

Dziennik „Rzeczpospolita” ogłosił ranking gmin najaktywniejszych w pozyskiwaniu funduszy unijnych. W zestawieniu tym pod uwagę brana była wartość pozyskanych dotacji. W kategorii gmin wiejskich najwyżej w Polsce oceniona została  Gmina Nadarzyn z imponującym wynikiem 8,5 tys. zł dotacji na mieszkańca.  W rankingu brano pod uwagę, wysokość pozyskanych pieniędzy z unijnych funduszy w ostatnich 3 latach. W rywalizacji o wsparcie brało udział ok. 100 tys. podmiotów – urzędów, instytutów, szkół, organizacji pozarządowych i firm.
Wójtowi Nadarzyna Januszowi Grzybowi gratulujemy niewątpliwego sukcesu, zaś  mieszkańcom gminy takiego wójta!!!  

Raszyn

Liczba mieszkańców: 20 075
Dochody  74 849 281 zł
Wydatki  83 314 281 zł w tym inwestycyjne: 56 788 069  = 68,16 % wydatków ogółem (???)
Deficyt budżetowy  8 465 000 zł
Dochód na mieszkańca 3728,48 zł

Ważniejsze inwestycje w Raszynie to: modernizacja sieci wodociągowej, projektów kanalizacji sanitarnej, inwestycje drogowe: projekt i wykonanie chodnika po zachodniej stronie Al. Krakowskiej od  ul. Centralnej do ul. Wspólnej, projekt drogi serwisowej po wschodniej stronie Al. Krakowskiej (od ul. Kościuszki do ul. Na Skraju), projekty chodników w Sękocinie Nowym, w ul. Długiej w Podolszynie Nowym, przy ul. Falenckiej, przebudowa ul. Lotniczej z droga powiatową Nr 3121 (ul.Sportowa/Raszyńska) we wsi Raszyn. Przebudowa ul. 19 Kwietnia we wsi Rybie, przebudowa ul. Lotniczej w Raszynie. Inwestycje w budownictwo mieszkaniowe i obiekty edukacji: budowa przedszkoli przy ul. Pruszkowskiej i Poniatowskiego w Raszynie, projekt rozbudowy ośrodka zdrowia w Raszynie. Planuje się modernizacje placów zabaw przy ul Moniuszki, ul. Starowiejskiej i przy OSP w Falentach, oraz projekty boisk sportowych przy stadionie. Przeprowadzona ma być modernizacja terenu parku w Raszynie, parku rekreacyjnego w Puchałach,  skweru w Falentach, a także renowacja Austerii.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.