Powstanie tunel drogowy przy stacji PKP

Region

Koncepcja przedłużenia ulicy Kościuszki i połączenia jej tunelem podtorami kolejowymi z ulicą Promyka staje się realna. Znamy już dwa warianty projektowe tej koncepcji.

O konieczności połączenia centrum Pruszkowa z jego północnymi dzielnicami mówi się już od lat. Linia kolejowa PKP stanowi komunikacyjną barierę, oddzielającą Żbików i Gąsin od miasta. W miarę upływu lat i postępującego rozwoju tych dzielnic problem ten staje się coraz bardziej widoczny. Obecnie funkcjonujące dwa przejazdy – wiadukt przy ulicy Poznańskiej i przejazd kolejowy na ulicy Działkowej – dawno przestały wystarczać. Wydłużające się na nich z roku na rok korki drogowe są tego najlepszym świadectwem. Sytuacja ta prawdopodobnie pogorszy się po uruchomieniu w 2012r. autostrady A2 i jej pierwszego bezpłatnego Węzła Pruszków, zlokalizowanego w północnej części Żbikowa.

Jeden cel, dwa pomysły

Dwa warianty nowego tunelu przy dworcu PKP różnią się od siebie przede wszystkim skalą przedsięwzięcia i koncepcją rozwiązania komunikacji lokalnej.
    
W pierwszym wariancie, uboższym i tańszym, zagłębiona w wykopie ul. Kościuszki prowadzi wprost do tunelu pod torami. Przebiegająca nad nią ul. Sienkiewicza ma zostać przedłużona do ul. Zimińskiej-Sygietyńskiej. Obydwa ciągi komunikacyjne nie mają ze  sobą bezpośredniego połączenia i aby dostać się z Kościuszki na Sienkiewicza konieczne jest poprowadzenie ruchu objazdami przez boczne jednokierunkowe uliczki.
    
Wariant drugi jest bardziej rozbudowany. Zakłada zagłębienie ulicy Sienkiewicza i przedłużenie jej do ul. Zimińskiej-Sygietyńskiej. Na połączeniu ulic powstałoby rondo, umożliwiające zjazd we wszystkich kierunkach, także do tunelu pod torami . Takie rozwiązanie nie powodowałoby konieczności uciążliwych objazdów bocznymi uliczkami. Inną zaletą tej koncepcji byłby wygodny i bezpieczny dojazd do dworca PKP. Ciąg pieszy, przystanki autobusowe i parking znalazłyby się przed dworcem, nad ruchliwą ulicą Sienkiewicza, przebiegającą tunelem pod spodem.

Jakie szanse na powstanie

– Komunikacyjnie znacznie lepszy dla miasta byłby wariant drugi – ocenia naczelnik miejskiego wydziału architektury, Krystyna Sławińska – Kłopot w tym, że jest on oczywiście droższy w realizacji i to prawie dwukrotnie. Wszystko więc zależy od funduszy, które uda się zgromadzić na realizację tej inwestycji.
    
Istnieje szansa na współfinansowanie części inwestycji przez PKP. Kolej ma w planach budowę pieszego przejścia podziemnego pod torami, tuż obok dworca. Połączenie obydwu inwestycji wydaje się więc możliwe i pożądane. Nowy tunel drogowo-pieszy spełniałby wtedy podwójną rolę. Tak, czy inaczej, tunel ma być usprawnieniem dla ruchu lokalnego, w połączeniu centrum miasta z jego północnymi dzielnicami. Ruch tranzytowy do węzła na autostradzie i dzielnicy przemysłowej na Gąsinie prowadzony będzie wiaduktem ul. Poznańskiej (planowana rozbudowa) oraz nowym przejazdem przez tory w zachodniej części miasta. Być może w przyszłości powstanie tam również wiadukt. Która z dwu koncepcji zwycięży i kiedy pomysły wejdą w fazę realizacji, tego na razie,  niestety, nie wiemy.                

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.