Budżety gmin

Region

Po przedstawieniu budżetów powiatów grodziskiego i pruszkowskiego orazmiast Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa prezentujemy możliwości finansowe i zamierzenia gmin Michałowic, Milanówka i Piastowa.

Mamy nadzieję, że porównanie budżetów poszczególnych gmin, ich potencjału, możliwości inwestycyjnych i kierunków rozwoju (staraliśmy się zestawić gminy o podobnej liczbie mieszkańców) będzie interesującą lekturą i dla radnych, i dla osób nie związanych bliżej z samorządem.
Michałowice
Liczba mieszkańcow: 15 629
Dochody 74 772 502 zł
Wydatki 80 263 467 zł
W tym inwestycyjne: 22 991 197 zł = 28,64% wydatków ogółem
Deficyt budżetowy 5 490 965 zł
Dochód na mieszkańca 4784,21zł (!)

Poza zadaniami ujętymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w budżecie na rok 2010 znalazły się: budowa kanalizacji sanitarnej w Sokołowie, Pęcicach i Regułach. Budowa parkingu przy ul. Kuklińskiego w Michałowicach. Przebudowy ulic: Szkolnej w Michałowicach, Koralowej w Komorowie oraz ulic w Nowej Wsi i Granicy. Modernizacja budynku komunalnego w Opaczy. Budowa boiska „Orlik 2012” w Sokołowie oraz stref rekreacji: park w Michałowicach, przy Zalewie w Komorowie, przy ul. Kolejowej w Regułach, a także Ogródka Jordanowskiego w Komorowie Wsi.

Milanówek
 Liczba mieszkańców: 15 316
Dochody 47 731 667 zł
Wydatki 55 997 528 zł
W tym inwestycyjne: 18 580 755 zł = 33,18% wydatków ogółem
Deficyt budżetowy 8 863 861 zł
Dochód na mieszkańca 3116,46 zł

Najważniejsze inwestycje to budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przebudowy ulic. Budowa systemu e-Milanowek w ramach miejskiej sieci informatycznej oraz sieci VoIP i e-administracji. Rozbudowa monitoringu miejskiego. Budowa przedszkola publicznego w Milanówku. Zakup nieruchomości Turczynek.

Piastów

Liczba mieszkańców: 22  862
Dochody 52 295 107 zł
Wydatki 79 089 075 zł
W tym inwestycyjne: 13 849 467 zł = 17,51% wydatków ogółem
Deficyt budżetowy 26 793 968 zł
Dochód na mieszkańca 2287,42 zł

Budżet Piastowa charakteryzuje stosunkowo duży deficyt budżetowy i dość niski stosunek wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem. Główne zadania inwestycyjne planowane na 2010 rok to: modernizacja ciągów ulic: 11 listopada, K.Ujejeskiego, H.Sienkiewicza i nawierzchnie Al.Krakowskiej i St. Wyspiańskiego. Termomodernizacja SP nr 4, oczyszczalnia wód opadowych ze stawem retencyjnym dla osiedla przy ul. Jarzynowej, Budowa Miejskiego Centrum Kultury i sieci komputerowej dla Urzędu Miasta.  W budżecie zapisane zostały środki z funduszu UE w wys. Ok. 3,7 mln zł na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w Przedszkolu nr 3.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.